Danielsen fremmer erstatningskrav mot redaktører

35 H Utsatt for ID tyveri