Blad dømt til å betale 1,8 mill. i injuriesak

35 H Utsatt for ID tyveri