Kirurg vant mot TV2 - nå saksøkes flere

10 Kirurg vant mot TV2