Vurderer søksmål etter VG artikkel

19 Vurderer soksmal etter VG artikkel