Vi kan bistå med rådgivning og rettslige løsninger i alle spørsmål som måtte oppstå på familierettens område. Vi har hatt en serie med slike saker for domstolene, hva enten det dreier seg om tvist om testamente, arv, skilsmisse, skifte, barnefordeling, omsorgsovertagelse eller samværsspørsmål.

Barnepsykolog vippet ut
Far får samvær – renvasket fra incestmistanker
Fylkesnemnd nekter omsorgsovertagelse av baby
Erstatningssak - incest

• Arverett. Testamente
Tingrett sier nei til omsorgsovertagelse av barn
Arverett. Testamente 2
Arverett. Testamente 3
Barnefordeling. Samværssak
Familierett. Arvesak
Familierett. Omsorgsovertagelse
Barnefordeling Ytre Follo    
Familierett. Foreldreansvar. Samvær

Familierett. Foreldreansvar. Samvær 2

Familierett. Samværssak

Familierett. Foreldreansvar

• Injuriesak - familiesak

Skiftesak. Sameie

Skiftetvist