Utsatt for ryktespredning: Advokatfirmaet Danielsen & CO AS krever erstatning for ærekrenkelse

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Utsatt for ryktespredning: Advokatfirmaet Danielsen & CO AS krever erstatning for ærekrenkelse

Etter at hun skal ha blitt utsatt for gjentatt spredning av falsk informasjon på nettet og anklager om svindel, må en hundeoppdretter fra Østlandet møte en tidligere kunde i retten, skriver Nettavisen.

Advokat Linnéa Tereza Karlberg fra Advokatfirmaet Danielsen & CO AS representerer kvinnen, og krever 800.000 kroner i erstatning for ærekrenkelse, tapt arbeid og psykisk påkjenning.

– Dette har vært en så stor belastning for klienten min at vi har funnet det nødvendig å gå til søksmål, sier Karlsberg.

Injurier på nett: – Ført til store økonomiske tap 

I 2016 kjøpte den saksøkte kvinnen en valp fra hundeoppdretteren. Da skal det ikke ha vært noen problemer med kjøpet, eller kontakten mellom de to partene.

Men tre år etter mottok selger plutselig flere meldinger der det blant annet ble hevdet at valpene hennes ikke holdt rasestandard, og at de ikke var pene nok. Andre, mer alvorlige anklager, gikk ut på at hun mishandlet hundene, og at hun drev med svindel. Meldingene ble sendt fra både kunden, og andre ukjente tredjeparter. 

I tillegg skal saksøkte også ha tatt til sosiale medier for å spre falske rykter om hundeoppdretterens drift, og kommentert på salgsannonser for å advare potensielle kjøpere. 

Ifølge hundeoppdretteren førte dette til at hun mistet mange salg. 

Stoppet virksomhet

Påkjenningen av ryktespredningen har vært så stor at klienten valgte å slutte med hundeoppdrett høsten 2023. 

Så begynte klienten å se etter en ærekrenkelsesadvokat til å bistå henne i saken. 

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Utsatt for ryktespredning: Advokatfirmaet Danielsen & CO AS krever erstatning for ærekrenkelse

Klientens advokat Linnéa Tereza Karlberg sier disse tilfellene av ærekrenkelse og ryktespredning har ført til store økonomiske tap, og gått hardt ut over psyken hennes. 

Hun kan heller ikke dra på hundetrening eller utstillinger lengre, etter å ha opplevd å bli skjelt ut av tilfeldige mennesker, forteller advokaten.

Krever oppreisning for psykisk belastning 

I august skal saken opp i Sogn og Fjordane tingrett.

Da kommer advokat Karlberg til å kjempe for at:

  • Klienten skal motta en erstatning etter rettens skjønn, med øvre grense på 564.750 kroner – i tillegg til sakskostnader. 
  • Klienten skal få 300.000 kroner i oppreisning for den psykiske belastningen saksøkte har utsatt henne for. 

Målet med disse kravene er at vår klient skal få den erstatningen hun har krav på etter injuriene hun ble utsatt for. Summen dekker ikke bare den psykiske belastningen hun fikk, men også inntekten næringsvirksomheten hennes tapte som følge av ryktespredningen på nett.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Utsatt for ryktespredning: Advokatfirmaet Danielsen & CO AS krever erstatning for ærekrenkelse

Om ærekrenkelse på nett

En ærekrenkelse eller injurie er en betegnelse som omfatter ytringer som er egnet til å krenke en annens æresfølelse eller omdømme – altså krenkelser som rammer en persons «personlige sfære» og integritet. 

Tidligere var det spesielt nyhetsmediene man måtte holde et ekstra øye med for å sørge for at vernet om privatlivets fred ble ivaretatt. 

Men nå som internett og sosiale medier har blitt en essensiell del av vår hverdag, har det oppstått nye plattformer der ærekrenkelser kan bli publisert og spredd, uten noen form for forhåndsgodkjenning eller kontroll. Og problemet er mer utbredt enn det man kanskje tror:

47 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år har støtt på krenkende meldinger på nettet, ifølge SSB.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Utsatt for ryktespredning: Advokatfirmaet Danielsen & CO AS krever erstatning for ærekrenkelse

Ærekrenkelser på nett er et bredt felt. 

Det kan være innhold publisert på en nettside, en blogg, meldinger sendt på e-post, eller fra en app på mobilen. Det omfatter ytringer i form av både skriftlige påstander, videoer, bilder og lydopptak. 

Selv kort innhold, som meldinger publisert på plattformen X, tidligere kjent som Twitter, kan inneholde injurier. Så lenge innholdet er egnet til å forårsake skade på omdømme eller æresfølelse kan det være regnet som ærekrenkende.

På internett kan innhold spre seg fort, uansett om det er sannferdige påstander eller ren løgn. Om det blir publisert usannheter om deg, eller din virksomhet, er det viktig at du agerer raskt og tar kontakt med en advokat som er ekspert på ærekrenkelser på nettet så fort som mulig. Advokaten kan hjelpe deg med å opprette kontakt med den som står bak publiseringen, og om mulig, fremforhandle en avtale.

En ærekrenkelseadvokat kan også bistå med å søke hjelp fra domstolene for å få en midlertidig forføyning (hasteavgjørelse) for å fjerne det krenkende innholdet mens man venter på en rettssak.

Ærekrenkelse for bedrifter

Det er heller ikke bare enkeltpersoner som kan bli utsatt for ærekrenkelser. 

Alle mennesker har rett til å få beskyttet sin integritet og æresfølelse. Firmaer har rett til å få beskyttet den tillit som trengs i næringsvirksomhet. Det samme har næringsdrivende. 

Driver du næringsvirksomhet, selger produkter, og er avhengig av tillit og godt rykte, kan du også reagere mot konkurrenter eller andre som sverter deg og din virksomhet urettmessig. I tillegg kan du kreve erstatning og oppreisning for krenkelsense. 

Her gjelder både generelle regler, og regler i særlovgivningen. Du kan saksøke både et selskap eller enkeltpersoner som driver med slik. 

Kompliserte saker 

Det er mange komplekse utfordringer man møter på når det kommer til beskyttelse av omdømme og håndtering av ærekrenkelser på internett. Å få erstatning for ærekrenkelse krever en dyptgående forståelse av både nasjonal og internasjonal lovgivning. 

Selv om vernet om privatlivets fred er en menneskerett, er alminnelige ærekrenkelser i all hovedsak ikke straffbare. I tillegg blir, uheldigvis, krenkelse av privatlivets fred eller hatefulle ytringer sjeldent prioritert av politiet. 

Derfor kan det være vanskelig å få drevet frem en straffesak, og ikke minst få en fellende dom – uten hjelp fra en advokat med grundig erfaring med ærekrenkelser på nett. 

Vi beskytter ditt omdømme 

Har du blitt utsatt for ytringer som er egnet til å skade ditt omdømme eller integritet? 

Da kan du ha rett på erstatning. Men vurderingen av ærekrenkelser er kompleks, og det er viktig at du rådføre deg med en injurieadvokat med spesialisering innenfor feltet. 

Våre ærekrenkelsesadvokater i Advokatfirmaet Danielsen & CO AS har lang erfaring med injuriesaker. Vi har representert rundt halvparten av alle ærekrenkelsessaker i Norge, og har bred erfaring med ærekrenkelser på nett.

Advokatfirmaet Danielsen & CO AS er alltid klare for å beskytte dine rettigheter i komplekse saker – uansett om du har blitt utsatt for ærekrenkelse, eller blitt anklaget for å ha krenket noen. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *