Avskjed kjent ugyldig med erstatning

35 H Utsatt for ID tyveri