Foreningsrett : Ble ekskludert fra Jehovas vitner nå skal saken opp i lagmannsretten

Foreningsrett : Ble ekskludert fra Jehovas vitner nå skal saken opp i lagmannsretten

Foreningsrett er regulert av egne vedtekter og bestemmelser. Disse rettsreglene gjelder for økonomiske og ikke-økonomiske foreninger, men omfatter også samvirkeforetak etter samvirkeforetaksloven. I Norge er foreningsretten ulovfestet, og problemstillinger som oppstår må vurderes konkret. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor foreningsrett. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.vl.no/religion/2021/05/31/ble-ekskludert-fra-jehovas-vitner-na-skal-saken-opp-i-lagmannsretten/

Foreningsrett. Ble ekskludert fra Jehovas vitner – nå skal saken opp i lagmannsretten. Advokat Danielsen AS Oslo Norway.