Rettsutvikling: Bedre vern mot injurier

Rettsutvikling: Bedre vern mot injurier

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.aftenposten.no/norge/i/R9KX2/injurierte-faar-bedre-rettsvern

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Rettsutvikling: Bedre vern mot injurier