Rettsutvikling: Dommen tegner en klar grense mellom islamkritikk og muslimhat

Rettsutvikling: Dommen tegner en klar grense mellom islamkritikk og muslimhat

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen

Delt fra den opprinnelige kilden: https://resett.no/2019/07/18/venstreaktivist-ble-truet-med-politanmeldelse-etter-annonsesabotasje-na-beklager-mannen/

Ærekrenkelse Dommen tegner en klar grense mellom islamkritikk og muslimhat. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.