Rettsutvikling: Skøyteløpere kan vurdere søksmål

Rettsutvikling: Skøyteløpere kan vurdere søksmål

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.ba.no/sider-uten-gyldig-kategori/koss-og-sondral-kan-vurdere-soksmal/s/1-41-287780?null

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Rettsutvikling: Skøyteløpere kan vurdere søksmål