Ytringsfrihet Advokat : Facebook-innlegg opp for høyesterett

Personvern er en viktig menneskerettighet og for å sikre hensynet til den enkeltes personlige integritet og privatliv. Alle mennesker har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. Som enkeltmenneske har du en ukrenkelig egenverdi. Du har rett til et privatliv som du selv kontrollerer, hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen som omfatter personvern og privatrettslige problemstillinger. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.tv2.no/a/11116528/

Ytringsfrihet Advokat. Facebook-innlegg opp for høyesterett. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Arbeidsrett advokat i Oslo.