Priser

Priser

Vår veiledende timepris begynner fra kr. 2.700,- for advokat eks. mva, kr. 2.300,- eks. mva for advokatfullmektig. Juridisk utreder kr. 2.600,- eks. mva, og Sekretær/administrasjon kr. 500,- eks. mva.

Prisen avhenger av type sak og omfanget av saken. Vi skreddersyr prisen individuelt for hvert oppdrag. Det er mulig å forhåndsavtale en fast pris.

I enkelte saker kan vi skaffe forsikringsdekning og/eller fri rettshjelp.

Prices

Our hourly rate from NOK 2.700, – excl. VAT, and somewhat higher for commercial and specialized missions, NOK 2.300, – excl. VAT, for an associate. Also a Legal Investigator NOK 2.600,- excl. VAT and a
Secretary/administrator NOK 500,- excl. VAT.

Total price can be agreed upon in advance. We provide insurance coverage and /or legal aid whenever possible, and we consider it crucial to be completely independent in all contexts.