Hjem

Advokatfirmaet Danielsen & CO. AS

Vi bistår når omdømmet, verdiene eller eksistensgrunnlaget står på spill.

Om Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS i Oslo

Vår advokatvirksomhet ble etablert i 1986 av advokat Per Danielsen, og drives i dag av advokat Linnéa Tereza Karlberg. Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS er et ledende advokatfirma med bred og solid kompetanse innenfor de fleste rettsområder. Vi er dog spesialister på økonomisk kriminalitet, ærekrenkelser og ID-tyveri.

Klientene våre er private klienter, norske og internasjonale virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Vi vil arbeide for at du får den juridiske rådgivningen som er nødvendig i din sak, og sørger for at dine interesser blir nøye ivaretatt.

Advokat Linnea Karlberg
Økonomisk kriminalitet . Ærekrenkelser . ID-Tyveri
 . Alminnelig praksis . Menneskerettigheter . Personvern & Privatliv . Forretningsjuss . Rettsutvikling . Erstatningsrett . Foreningsrett . Arbeidsrett . Prosedyre . Debatt
 . Skatte- og avgiftsrett . Voldgift . Arv og skifte . Strafferett . Ytringsfrihet

Finn ut mer om vår erfaring innenfor alle rettsområder.

Det hjelper ikke å HA rett. Vi hjelper deg med å FÅ rett.

I mange tilfeller har man retten på sin side. Men for å få sikret en rettighet er det ofte nødvendig å involvere rettsapparatet.

Vi håndterer komplekse og vanskelige tvister, saker og anklager. Vi har erfaring med å håndtere offentlige etater, herunder politiet, samt sterke mektige aktører.

Advokat innenfor økonomisk kriminalitet

Tilfeller av økonomisk kriminalitet er kompliserte og bør overlates til anerkjente spesialistadvokater innenfor økonomisk kriminalitet. Hos Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS har vi et rykte for vår inngående kunnskap i håndteringen av saker innenfor økonomisk kriminalitet. Vi har representert mange unike og komplekse saker innenfor økonomisk kriminalitet og håndtert dem effektivt og nøyaktig.

Ærekrenkelse
advokat

Ærekrenkelser innebærer komplekse saker som krever korrekt håndtering. De erfarne advokatene i Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS er spesialister på ærekrenkelser og kan hjelpe deg med å avgjøre hva som er relevant for saken din. Vi kan blant gi råd som gjelder anklager eller om falske rykter som har påført skade.

ID-Tyveri
advokat​

Stadig nye metoder og teknikker for å utføre identitetstyverier utvikler seg i takt med den hurtige teknologiske utviklingen. Det er derfor viktig at man kontakter en advokat som holder seg oppdatert på denne utviklingen, i tillegg til utviklingen i lovverket, for å få kvalifisert informasjon om identitetstyveri. Våre advokater har bred erfaring innenfor dette området og vi stiller oss til rådighet dersom du eller noen du kjenner har blitt utsatt for en slik situasjon.

INTERVJU

Finn ut mer om vår grunnlegger og tidligere advokat Danielsen i dette bemerkelsesverdige intervjuet publisert i pressen.

Vi finner ut om hans liv inn og ut av rettssalen, hans karriere og noen inntrengende fakta om mannen selv.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Hjem

Utvalgte saker

Vanskelige og kompliserte saker representert av Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS blir jevnlig omtalt i pressen. Her er noen av dem. 

Anmeldelser av Advokatfirmaet Danielsen & Co AS

Les flere anmeldelser på Advokatguiden.no

Ofte stilte spørsmål

Advokatfirmaet Danielsen & CO AS tilbyr juridisk representasjon og rådgivning innenfor de fleste rettsområder. Våre advokater er spesialister på økonomisk kriminalitet og ærekrenkelse.

Vi representerer både norske og internasjonale klienter og virksomheter. 

Hvis du er anklaget for økonomisk kriminalitet bør du kontakte en advokat som er ekspert i økonomisk strafferett snarest mulig, så de kan veilede deg gjennom prosessen.

Det kan ofte være fordelaktig å samarbeide med myndighetene og svare på spørsmålene deres så godt du kan. Du har imidlertid ingen plikt til å forklare deg for politiet, eller i en rettssak mot deg.

Det er mange utfordringer knyttet til beskyttelse av omdømme og håndtering av ærekrenkelser på internett. I slike tilfeller bør du oppsøke en ærekrenkelsesadvokat så fort som mulig, før innholdet sprer seg. Det finnes flere veier å gå for å bli kvitt ærekrenkelser på nett. Du kan blant annet få dom på sletting, og få erstatning for ærekrenkelse samtidig. Haster det, kan du få slettet eller rettet innholdet raskt i såkalt forføyningssak.

Det er flere tegn på identitetstyveri, for eksempel transaksjoner du ikke har foretatt deg, senket kredittverdighet, eller inkassokrav du ikke har hatt tidligere kjennskap til. Hvis du har vært utsatt for identitetstyveri, bør du kontakte politiet og en advokat som spesialiserer seg på identitetstyveri snarest mulig, for å hindre ytterligere misbruk av identiteten din.

Dersom du trenger juridisk rådgivning fra en av våre advokater i Oslo, kan du ta turen til våre kontorer i St. Olavs gate 21C. Du kan også ringe oss på telefonnummer +4723354400 for en uforpliktende samtale, eller sende en e-post til firma@advokat-danielsen.no.

Advokat – Råd - Artikler

Her finner du våre siste publiserte saker.

Kontakt oss om saken din

Juridiske tvister kan være komplekse og strekke seg over mange rettsområder. Ved å tillate oss å undersøke lovverket og bevis samt innhente relevant informasjon kan vi hjelpe deg med å unngå ytterligere tvist eller unngå en rettssak. Vi gir råd til den beste fremgamgsmåten for å gå effektivt videre i saken. Vi er vant til å håndtere offentlige etater inkludert politiet og kan gi råd om hva som er best å gjøre i din konkrete sak.