Foreningsrett

Norge har et aktivt foreningsliv – både med fagforeninger og frivillige sammenslutninger. Knapt noe annet land har så mange forskjelllige foreninger som Norge.

Foreninger kan imidlertid ikke gjøre akkurat som de vil. De er underlagt sine egne vedtekter og bestemmelser. Medlemmer som ikke får sine rettigheter som medlem, kan om nødvendig forfølge sine krav rettslig eller via advokat. Slike foreningsrettslige problemstillinger har vi som spesialitet.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS er erfaren innenfor foreningsrett i Oslo. Les om våre profilerte saker omtalt i pressen.

Atle Hamres største seier. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Atle Hamres største seier

Atle Hamre kjørte 7.januar C.R. Shenagan inn til overlegen seier i det 8.løpet i Jarlsberg. Da startet soningen på 10 års utestengelse fra travsporten. Straffen ble opphevet syv dager senere. Foreninger kan ikke gjøre akkurat som de vil. De er underlagt sine egne vedtekter og bestemmelser. Vi har foreningsrettslige problemstillinger som spesialitet. Ta kontakt med en av våre advokater innenfor fagområde.

Eksklusjonssak i Møbelringen. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Eksklusjonssak i Møbelringen

Odda Møbelsalg ble ekskludert fra Møbelringen. De mente Odda Møbelsalg var illojale mot kjedekonseptet, noe de avviste. Foreninger kan ikke gjøre akkurat som de vil. De er underlagt sine egne vedtekter og bestemmelser. Vi har foreningsrettslige problemstillinger som spesialitet. Ta kontakt med en av våre advokater innenfor fagområde.

Eksklusjonssak. Bondeungdomslaget. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Eksklusjonssak. Bondeungdomslaget

Advokat Per Danielsen fremsatte en begjæring om midlertidig forføyning til Oslo byfogdembete med krav om å gjeninntre klient som styremedlem i Bondeungdomslaget i Oslo. Foreninger kan ikke gjøre akkurat som de vil. De er underlagt sine egne vedtekter og bestemmelser. Vi har foreningsrettslige problemstillinger som spesialitet. Ta kontakt med en av våre advokater innenfor fagområde.