Foreningsrett

Foreningsrett

Norge har et aktivt foreningsliv – både med fagforeninger og frivillige sammenslutninger. Knapt noe annet land har så mange forskjelllige foreninger som Norge.

Foreninger kan imidlertid ikke gjøre akkurat som de vil. De er underlagt sine egne vedtekter og bestemmelser. Medlemmer som ikke får sine rettigheter som medlem, kan om nødvendig forfølge sine krav rettslig eller via advokat. Slike foreningsrettslige problemstillinger har vi som spesialitet.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS er erfaren innenfor foreningsrett i Oslo. Les om våre profilerte saker omtalt i pressen.

Eksklusjonssak i Møbelringen
Jan Simonsen mot Carl I. Hagen
Oppgjør i Østfold Frp
Eksklusjonssak i forenings domsutvalg
Atle Hamre vant i namsretten
Eksklusjonssak. Bondeungdomslaget
Foreningsrett – eksklusjon i politisk parti
Foreningsrett – eksklusjonssak
Foreningsrett – gyldighet av vedtak
Foreningsrett – injuriesak
Foreningsrett. Disiplinærsak
Foreningsrett. Hundesak
Foreningsrett. Norges Bilforbund
Foreningsrett. Ugyldige vedtak
Forenngsrett – sak mot Human-Etisk Forbund

Viktig: Informasjonen som gis her er generell rundt foreningsrett og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Atle Hamres største seier

Dette er en sak om eksklusjon. Atle Hamre ble dømt til 10 års utestengelse fra travsporten, men straffen ble opphevet syv dager senere. Foreninger kan ikke gjøre akkurat som de vil. De er underlagt sine egne vedtekter og bestemmelser. Vi har foreningsrettslige problemstillinger som spesialitet. Ta kontakt med en av våre advokater innenfor foreningsrett.

Jehovas vitner anker til Høyesterett

Dette er en sak om Gry Helen Nygård som ble ekskludert fra Jehovas vitner. Nygård hevder hun ble utsatt for seksuelt overgrep, men trossamfunnet hevder på den annen side at hun har begått seksuell umoral. Nygård har hatt tilhørighet til menigheten siden hun var 16 år gammel og eksklusjonen har medført til at all kontakt med familie og venner har opphørt. Hun vant frem i lagmannsretten, men nå har Jehovas vitner anket saken videre til Høyesterett. Foreninger kan ikke gjøre akkurat som de vil. De er underlagt sine egne vedtekter og bestemmelser. Vi har foreningsrettslige problemstillinger som spesialitet. Ta kontakt med en av våre advokater innenfor foreningsrett.

Gry ble kastet ut av Jehovas vitner

Dette er en sak om Gry Helen Mollan Nygård som ble utestengt fra menigheten Jehovas vitner etter at hun ble utsatt for et seksuelt overgrep. Gry hadde vært en del av Jehovas vitner hele sitt voksne liv, og på én dag mistet hun sin nærmeste familie og venner. Foreninger kan ikke gjøre akkurat som de vil. De er underlagt sine egne vedtekter og bestemmelser Vi har foreningsrettslige problemstillinger som spesialitet. Ta kontakt med en av våre advokater innenfor foreningsrett.