Foreningsrett: Avklaring av domstolenes overprøvingsrett av vedtak i et trossamfunn

Foreningsrett: Avklaring av domstolenes overprøvingsrett av vedtak truffet i et trossamfunn

Foreningsrett er regulert av egne vedtekter og bestemmelser. Disse rettsreglene gjelder for økonomiske og ikke-økonomiske foreninger, men omfatter også samvirkeforetak etter samvirkeforetaksloven. I Norge er foreningsretten ulovfestet, og problemstillinger som oppstår må vurderes konkret. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor foreningsrett. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.oblad.no/gry-helen-nadde-ikke-frem-i-hoyesterett/s/5-68-1157968

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Foreningsrett: Avklaring av domstolenes overprøvingsrett av vedtak i et trossamfunn
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Foreningsrett: Avklaring av domstolenes overprøvingsrett av vedtak i et trossamfunn
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Foreningsrett: Avklaring av domstolenes overprøvingsrett av vedtak i et trossamfunn
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Foreningsrett: Avklaring av domstolenes overprøvingsrett av vedtak i et trossamfunn
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Foreningsrett: Avklaring av domstolenes overprøvingsrett av vedtak i et trossamfunn
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Foreningsrett: Avklaring av domstolenes overprøvingsrett av vedtak i et trossamfunn
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Foreningsrett: Avklaring av domstolenes overprøvingsrett av vedtak i et trossamfunn
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Foreningsrett: Avklaring av domstolenes overprøvingsrett av vedtak i et trossamfunn
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Foreningsrett: Avklaring av domstolenes overprøvingsrett av vedtak i et trossamfunn
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Foreningsrett: Avklaring av domstolenes overprøvingsrett av vedtak i et trossamfunn
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Foreningsrett: Avklaring av domstolenes overprøvingsrett av vedtak i et trossamfunn