Ærekrenkelse

Ærekrenkelse advokat

Hva er ærekrenkelse?

En ærekrenkelse eller injurie er en betegnelse som omfatter ytringer som er egnet til å krenke en annens æresfølelse eller omdømme, altså krenkelser som rammer en persons «personlige sfære» og integritet. Dersom en uttaler at en person er en bedrager er det æresfølelsen som rammes, dersom en sier det samme i offentligheten vil det være omdømmet til personen som tar skade – personens «gode navn og rykte». Vurderingen av ærekrenkelser er kompleks og det er viktig med en ærekrenkelse advokat med spesialisering innenfor feltet.

En ærekrenkelse kan bestå i ord, bilder eller handlinger. Opprinnelig var det særlig bekymring for at massemediene medførte en fare for æreskrenkelser. Digitale medier har tilført en ny arena der personer kan ytre seg uten noe form for forhåndskontroll eller godkjennelse. Det er dermed en større fare for krenkelser individer imellom. Videre vil spredningsfaren ved ærekrenkelser på digitale medier være stor.

Ved vurderingen av om det foreligger en rettsstridig æreskrenkelse er en sentral vurdering hvorvidt det er en usann ærekrenkelse eller om innholdet i ytringen er sannferdig. Dersom det hevdes at ytringen er sannferdig er det den som har fremmet ytringen som må føre bevis for at beskyldningen er sann.

Råd om ærekrenkelse og injurier. hva du skal gjøre hvis du har blitt Anklaget for ærekrenkelse? hva du skal gjøre hvis du er utsatt for ærekrenkelse?
Informasjon om ærekrenkelser og injurier
Advokater eksperter på ærekrenkelse på nettet
Tap av omdømme og ærekrenkelse
Erstatning for ærekrenkelse

Aerekrenkelse Advokat Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.
 
Ærekrenkelse advokat med spesialisterfaring. Om våre eksperter.

Våre advokater har spesialisterfaring innenfor ærekrenkelser og gir både utenlandske og norske klienter rådgivning innenfor ærekrenkelse, personvern og omdømmehåndtering. Kontakt oss i dag dersom du trenger råd fra en ærekrenkelse advokat.

Ærekrenkelse advokat. Om vår verdifulle erfaring.

Våre advokater gir råd og bistår i alle saker der du trenger en advokat innen ærekrenkelse, enten du har blitt krenket eller du har blitt anklaget for å ha fremsatt en ærekrenkelse.

Ærekrenkelse - advokat. Våre saker om injurier og ærekrenkelse

Advokat Danielsen har ført saker om ærekrenkelse, injurier og flere av disse har vært omtalt i media.

Rekorderstatning- privatperson dømt til å betale 200.000 kr i oppreisning til privatperson for ærekrenkelse (Rett24)                  • Journalister og en redaktør dømt- nå møtes de til ankesaken
• Ny runde i den såkalte hjernekirurgisaken
Blad dømt til å betale 1,8 mill. i injuriesak
Saksøker Dagbladet
Injuriesak mot advokat
Injuriesak – inhabilitet
Injuriesak mot advokat
Erstatningssak mot advokat 5
• Hatefulle ytringer
Politiet dømt
• TV2 anker dommen mot hjernekirurg
• Jehovas vitner må betale erstatning
• Jehovas vitner dømt i forliksrådet
Advokat Danielsen – Ytringsfriheten til høyreorienterte er klart svekket
• Ingen erstatning etter nazifrisør sketsj
Kan ha grunnlag for å saksøke Åsne Seierstad
Kan vurdere søksmål mot Seierstad
Seierstad kan bli saksøkt for boken To søstre
Danielsen kritiserer NRK før Michael Jackson dokumentar
• Advarer NRK om sending av Jackson dokumentar
VG får kritikk
Mener Giske kan kreve erstatning av VG
Advarer mot sending av NRK dokumentar
Danielsen advarer NRK
Helsekostselskap med millionkrav
Inngår forlik med Aftenposten
Konsekvensene for Northug kan bli store
Krever TV2 sletter artikler om vitaminpulver 
Kirurg saksøker Aftenposten
Hjernekirurg saksøker Bergens Tidene
Kirurg vant mot TV2 – nå saksøkes flere
Hjernekirurg vant søksmål mot TV2
Nettavis dømt for injurier                                                        • Injuriesak- Incestrykter i familie

Saker med ærekrenkelser og injurier i media – les mer under:

Lokal Frp-leder saksøkt
Krever rekorderstatnilng
Googling problem for hjernekirurg
Ukeblad dømt til halv million
Fylkesleder saksøkes
Prinsippsak mot TV2
Prinsippssak mot SKUP
Seks aviser saksøkes
Presse-stiftelse saksøkes
Injuriesak mot TV2 og NTB
Dom fra Strasbourg mot Norge
Omtale i Dagbladet
Omtale i Nettavisen

Fagartikler vi har fått publisert: 

Danielsen Per Injurierettens ABC II (Juristkontakt – nr. 7-206)
Danielsen Per s. 32-33 (Juristkontakt nr. 1 – (2003) – Ensidig om ytringsfriheten)
Danielsen Per s. 129-130 (Lov ogRett nr. 3(2005) – Personvernet styrkes av Strasbourg)
Danielsen Per s. 186-198 (Lov og Rett nr. 3(2004) – Tolkning av injurier i Norge og Strasbourg (EMD))
Danielsen Per s. 342-369 (Lov og Rett nr. 5-6(2005)- Æresvern og journalistikk i Norge og EMD)

Her er andre saker vi har hatt, og omtale av en del av disse:

Blogginnlegg fjernet
Facebook-hets
Anker til Høyesterett
Bokhandleren vant fram i lagmannsretten 1
Bokhandleren vant fram i lagmannsretten 2
Åsne Seierstad saksøkt
Bokhandleren saksøker Seierstad og Cappelen
Nytt tap for forlag i Høyesterett
Aller Forlag avvist i Høyesterett
1,8 mill. etter injurier
Blogger kritisert
Blogger saksøkt
Forlaget Aller dømt
Bok krenker avdød
Kjendisers privatliv krenket på blogg
Bok stanset i rettssak
Bok om privatliv i rettstvist
Privatlivet til Breiviks mor
Boksak til Høyesterett
Injurier i Birgitte Tengs-saken
The Guardian omtaler bokhandlerdom
The Guardian omtaler bokhandlerdom 2
Seierstad anker
Cappelen anker
Seierstad dømt av retten (Nettavisen)
Seierstad dømt av retten (VG Nett)
Seierstad dømt av retten (Dagbladet)
Dom mot Nettavisen
Redaktør dømt for injurier
Redaktør saksøkt for injurier
Blad dømt for injurier
Varsler sju nye søksmål (Dagbladet)
Varsler sju nye søksmål (E24)
Varsler sju nye søksmål (TV2)
Netthets mot Mira Craig
Netthets mot kjendis
Krever millioner av Dagbladet
TV 2 dømt til 250 000
Politimester tapte mot femåring
NRK betaler 150.000
Injuriekrav i Birgitte Tengs-saken
Injuriesak mot Lastebileierforbundet
Human-Etisk Forbund dømt
Imam krever unnskyldning fra NRK
Bastesen mot NRK
Selfangsinspektøren i namsretten
VG får kritikk
Politiker ikke homofil
Injuriesak mot Norsk Folkehjelp
Millionsøksmål mot Hegnar
Saksøker NRK for Plata-bilder
Linde-Group mot Hegnar
Truer idrettslege med søksmål
Injuriesak i Høyesterett
Nettsjikane ulovlig
NRK trosser namsretten
TV2 dømt i Baneheia-saken
Kritikk av Presseforbundet
Journalist-sak mot Dagbladet
Simonsen saksøker TV2
Sjøkaptein saksøker VG
Hegnar saksøkt fra Iran
Sak vedr. nettsjikane
Politimesteren dømt
Hegnar sensurerer Danielsen i Kapital
Advokat saksøker Trygve Hegnar
Injurier i Bokseforbundet
Jan Simonsen mot Gerhard Helskog i TV2
Bokhandleren i Kabul – personvernsak
Injuriesak mot Akershus Amtstidende
Injuriesak mot Bergens Avisen
Danielsen Per (LoR nr. 9-10 2002 s. 626) – Injurier – verre enn knyttneveslag
Injuriesak Jan Simonsen mot Frp og Carl I. Hagen

Injuriesak mot Aftenposten
Injuriesak mot Aftenposten 2
Injuriesak mot Anti-Rasistisk Senter – klage til EMD – førte ikke frem
Injuriesak mot Arbeiderbladet
Injuriesak mot Asker og Bærum Budstikke
Injuriesak mot Asker og Bærum Budstikke 2
Injuriesak mot Bergens Tidende
Injuriesak mot Dagens Næringsliv. Trykkeplikt
Injuriesak mot Dagens Næringsliv
Injuriesak mot Dagens Næringsliv 2
Injuriesak mot Finansavisen
Injuriesak mot Fædrelandsvennen
Injuriesak mot Gerhard Helskog
Injuriesak mot Kapital
Injuriesak mot Nordlandsposten
Injuriesak mot NRK
Injuriesak mot Rogalands Avis
Injuriesak mot svensk forlag
Injuriesak mot svensk TV 2 i Norge
Injuriesak mot svensk TV
Injuriesak mot TV2 – 1
Injuriesak mot TV2 – 2
Injuriesak mot TV2 – 3
Injuriesak mot VG – 1
Injuriesak mot VG – 2
Injuriesak mot VG – 3
Injuriesak mot VG – 4
Kildevern – sak mot Bergens Tidende
Kildevern
Journalist får oppreisning av Dagbladet
Arrogant Trygve Hegnar saksøkt
TV2 dømt i injuriesak
Fireåring mot NRK
Kapital felt i Pressens Faglige Utvalg
Finansavisen felt i Pressens Faglige Utvalg

Viktig: Informasjonen som gis her er generell og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra en ærekrenkelse advokat.

Erstatningsrett : Blad dømt til å betale 1,8 mill

Dette er en sak hvor bladet Cosmopolitan ble holdt erstatningsansvarlig etter ærekrenkende beskyldninger. En kvinne ble intervjuet, og artikkelen inneholdt anklager om at ekskjæresten hadde mishandlet og slått vedkommende. Utsagnene var uriktige og dermed ikke beskyttet av ytringsfriheten. Utgiver, redaktør og journalist ble dømt til å betale 1,8 millioner kroner i erstatning. En ærekrenkelse er en ytring som er egnet å forårsake skade på ditt omdømme eller din æresfølelse. En ærekrenkelse kan gi deg rett til erstatning og oppreisning dersom ytringen er egnet til å skade ditt omdømme eller din æresfølelse. Våre advokater har gjennom en årrekke opparbeidet seg omfattende kompetanse og erfaring om ærekrenkelse og injurier, med praksis fra både nasjonale og internasjonale domstoler.

Dom fra Strasbourg mot Norge

Dette er en sak som advokat Danielsen førte for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg som endte med at Norge ble dømt. Våre advokater har gjennom en årrekke opparbeidet seg omfattende kompetanse og erfaring om ærekrenkelse og injurier, med praksis fra både nasjonale og internasjonale domstoler.

Bok stanset i rettssak

Dette er en sak om biografen til Øivind Flagstad som ble stanset i retten på grunnlag av løgn og ærekrenkende usannheter om Flagstad sin avdøde kjæreste. En ærekrenkelse er en ytring som er egnet å forårsake skade på ditt omdømme eller din æresfølelse. En ærekrenkelse kan gi deg rett til erstatning og oppreisning dersom ytringen er egnet til å skade ditt omdømme. Våre advokater har gjennom en årrekke opparbeidet seg omfattende kompetanse og erfaring om ærekrenkelse og injurier, med praksis fra både nasjonale og internasjonale domstoler.

Ofte stilte spørsmål

En ærekrenkelse eller injurie er en ytring som er egnet til å krenke en annens æresfølelse eller omdømme. En ærekrenkelse kan bestå av ord, bilder eller handlinger. Digitale medier har ført til en helt ny arena der ærekrenkelser kan oppstå, da man kan ytre seg uten forhåndskontroll eller godkjennelse. 

Når man skal vurdere om en ærekrenkelse er rettsstridig eller ikke, er det sentralt å finne ut om ytringen er en usann ærekrenkelse eller om innholdet er sannferdig. Dersom det hevdes at ytringen er sannferdig, må den som fremmet ytringen som hovedregel føre bevis for det.

Straffeloven inneholder ikke lenger egne bestemmelser om ærekrenkelser. Det er imidlertid straffbart å uttale eller publisere diskriminerende eller hatefulle ytringer offentlig. Det samme gjelder offentlige ytringer som krenker privatlivets fred. Dersom ytringen omfattes av et straffebud, kan fornærmede anmelde saken. Hvis ikke, er det også mulig å gå til sivil sak for å kreve erstatning og oppreisning.

Vurderingen av ærekrenkelser er kompleks, så det er viktig at du har kvalifisert veiledning om du blir utsatt for ærekrenkelser, eller har blitt anklaget for å fremsette ærekrenkende ytringer. 

Dersom du har blitt utsatt for feilaktige ytringer vil du trolig ha behov for å gjenopprette din aktelse utad, men du kan også ha krav på erstatning for ærekrenkelse.

Vårt team med ærekrenkelsesadvokater i Advokatfirmaet Danielsen & CO AS spesialiserer seg på saker innenfor ærekrenkelse, personvern og omdømmehåndtering – og kan sørge for at dine rettigheter ivaretas i møte med ærekrenkelse.