Ærekrenkelse: Human-Etisk Forbund dømt

Ærekrenkelse: Human-Etisk Forbund dømt

Ærekrenkelse er en betegnelse på ytringer som krenker en annens æresfølelse eller omdømme. Det er en krenkelse som rammer en persons integritet og personlige sfære.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor ærekrenkelse. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.dagbladet.no/nyheter/domt-etter-a-ha-kalt-uttalelser-rasistiske/66161328

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Ærekrenkelse: Human-Etisk Forbund dømt