Brukervilkår for nettstedet

Vilkår for bruk av vår nettside:

Tilgang til vår nettside gis på midlertidig basis og vi forbeholder oss retten til, uavhengig av årsåk og til enhver tid, å trekke tilbake eller endre tjenestene vi tilbyr på vårt nettsted, uten særskilt varsel. Vi vil ikke på noe grunnlag påtas ansvarlige dersom vår nettside ikke er tilgjengelig i et gitt tidsrom eller i en periode.

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at informasjonen på nettsiden vår er aktuell, nøyaktig og oppdatert på tidspunktet for publisering. Vi gir ingen garantier, betingelser eller løfter av hensyn til påliteligheten og fullstendigheten av denne informasjonen.

Du må ikke misbruke vår nettside ved å introdusere virus, trojanere, dataormer, logiske bomber, ødelagte data eller annet skade eller teknologisk ødeleggende materiale. Du må ikke utsette vår nettside for såkalt «denial-of-service» angrep eller «disributed denial-of-service» angrep. Vi vil anmelde enhver slik overtredelse til rett håndhevingsorgan og vi vil samarbeide med disse gjennom å avsløre din identitet.

Når du bruker vår nettside så aksepterer du at vi kan lagre informasjon om deg i vårt system.

Du godtar også at vi kan lagre informasjonen over lengre tid, med mindre annet er avtalt eller at lagret informasjon blir etterspurt eller krevet slettet. Du kan ta kontakt med vårt kontor for henvendelser gjeldende dette.

Om juridisk ansvar for råd på våre nettsider:

Vi i Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS jobber med all type rettspraksis og dersom du ønsker bistand ber vi vennligst om at du tar kontakt slik at vi kan se på din sak.

Vi minner om at du helt uforpliktende kan ta kontakt med vårt kontor dersom du har spørsmål til vår nettside eller annen bistand. Vi er opptatt av å være behjelpelige og vi svarer gjerne på deres spørsmål.

Vårt firma kan ikke holdes rettslig ansvar for råd som gis på nettsiden. Slike råd er helt generelle og saker kan være forskjellige. Du må derfor ta kontakt med vårt kontor før du benytter deg av våre råd, og eventuell egen håndtering av din egen sak basert på de generelle rådene på vår nettside skjer på egen risiko. Informasjon som gis kan i enkelte tilfeller være utdratert fordi praksis har endret seg, og vi ikke har rukket å oppdatere opplysningene.

Vennligst se kontaktinformasjon på vår nettside for kontaktopplysninser.

Copyright:

Du har anledning til å laste ned, og skrive ut, utdrag fra vår nettside til eget, ikke-kommersielt bruk. Enhver annen bruk av nettsiden, herunder gjengivelse, endring, overføring, republisering, fremvisning eller presentasjon av innholdet på nettsiden, er strengt forbudt uten forutgående skriftlig samtykke fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.