Strafferett

Hva er strafferett? 

Strafferett betegner det rettsområdet som omhandler samfunnets straff for lovbrudd og overtredelser. En straffesak er en rettsak mot én eller flere personer tiltalt for å ha begått én eller flere straffbare handlinger. Staten ved påtalemyndigheten fungerer som anklager, og siktede forsvares av en forsvarsadvokat.

I en straffesak vil en aktor, som representerer påtalemyndigheten, legge frem bevis for at den tiltalte har begått en straffbar handling. På den andre siden vil en forsvarer ivareta klientens rettigheter, og forsøke å oppnå det gunstige resultatet for ham eller henne. 

En straffesak har i utgangspunktet to mulige utfall. Den siktede blir enten funnet skyldig og domfelt, eller frifunnet. Dersom den siktede blir funnet skyldig risikerer han eller hun fengselsstraff, eller andre alternativer som samfunnsstraff og betinget fengsel. Et erstatningskrav for urettmessig straffeforfølgning kan kreves av den siktede dersom han eller hun blir frifunnet. 

Når har du rett på forsvarer?

Du har rett til å få hjelp av en forsvarsadvokat på alle trinn i saken, helt fra etterforskningen er i gang til saken avsluttes. Du har alltid rett til å ha forsvarer til stede når en sak skal behandles, både ved avhør hos politiet og i domstolene. Du må handle raskt og innhente juridisk råd og bistand helt fra begynnelsen av. 

Advokat Danielsen har erfaring med å forsvare et bredt spekter av straffbare forhold, blant annet: 

 • Alvorlig kriminalitet 
 • Seksuelle krenkelser 
 • Historiske seksuelle krenkelser og overgrep 
 • Menneskehandel 
 • Mord og drap 
 • Narkotikaforbrytelser 
 • Offentlige ordensbrudd 
 • Terrorisme 
 • Alvorlig svindel 
 • Tyveri 
 • Fyllekjøring 
 • Hastighetsovertredelser for biler
Strafferett. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.
Ta kontakt med en av våre forsvarsadvokater

Advokat Danielsen har solid kompetanse og erfaring innen strafferett og oppdrag som forsvarer. Vi vil arbeide for at du gis rett til forsvarer der du har krav på det og forsikrer deg en rettferdig behandling under rettssaken.

En av våre forsvarsadvokater vil foreta seg en detaljert forberedelse av forsvaret der saken fortsetter til retten. Dette innebærer en detaljert vurdering og undersøkelse av påtalemyndighetenes argumenter og bevis for å etablere et best mulig forsvar for deg som vår klient..

I tilfeller hvor en klient bestemmer seg for å si seg skyldig i anklagene, bidrar våre forsvarsadvokater til at straffen blir så lav som mulig.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS, strafferett advokat i Oslo. Våre saker er ofte i vinden i media.

Viktig: Informasjonen som gis her er generell rundt Strafferett og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Erstatning for urettmessig straffeforfølgning. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Erstatning for urettmessig straffeforfølgning

Kravstiller har ved henleggelse rett til oppreisning for krenkelse eller annen ikke-økonomisk skade som følge av pågripelse eller varetektsfengsling etter uberettiget straffeforfølgning. Advokat Danielsen har solid kompetanse og erfaring innen strafferett og oppdrag som forsvarer. Vi vil arbeide for at du gis rett til forsvarer der du har krav på det og forsikrer deg en rettferdig behandling under rettssaken.

Anker dom etter biljakt

Schmidt og moren var motstandere av innleggelsen hennes på sykehjemmet. Han dro for å hente ut sin 90 år gamle mor fra sykehjemmet uten tillatelse. Situasjonen utviklet seg til en biljakt med politiet, hvor Schmidt blant annet kjørte forbi en spikermatte lagt ut av politiet, med hans mor i passasjersetet. Advokat Danielsen har solid kompetanse og erfaring innen strafferett og oppdrag som forsvarer. Vi vil arbeide for at du gis rett til forsvarer der du har krav på det og forsikrer deg en rettferdig behandling under rettssaken.

Drapssak. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Drapssak

Drapstiltalte har erkjent at han holdt rifla som avdøde ble skutt med, men han aksepterer ikke siktelsen. Drapstiltalte mener det verken var med overlegg eller forsett, men et form for uhell. Advokat Danielsen har solid kompetanse og erfaring innen strafferett og oppdrag som forsvarer. Vi vil arbeide for at du gis rett til forsvarer der du har krav på det og forsikrer deg en rettferdig behandling under rettssaken.