Informasjon om identitetstyveri

Informasjon om identitetstyveri

Identitetstyveri er tyveri av personlig informasjon som vanligvis misbrukes for å tilegne seg verdier fra fornærmede eller i en identitetssvindel som involverer andre mennesker. Stadig nye metoder og teknikker for å utføre identitetstyverier utvikler seg i takt med den hurtige teknologiske utviklingen. Det er derfor viktig at man kontakter en advokat som holder seg oppdatert på denne utviklingen, i tillegg til utviklingen i lovverket, for å få kvalifisert informasjon om identitetstyveri

Informasjon om identitetstyveri – de vanligste typene identitetstyveri og identitetssvindel

1. Tyveri av førerkort

Førerkorttyveri er en av de vanligste formene for identitetstyveri. Tyven kan forsøke å bruke førerkortet til å skaffe seg andre former for identifikasjon og dokumenter.

2. Posttyveri

Posttyveri er en av de eldste formene for identitetstyveri. Hvis posten din har blitt stjålet og tyven har fått tak i sensitiv informasjon, kan det ha gitt tyven muligheten til å få tak i betalingsinformasjon eller annen sensitiv informasjon. Tyven kan også endre adressen din eller omdirigere posten din. På den måten får tyven (e) enklere tak i fremtidig post, og åpner dermed for flere svindelmuligheter. For å forhindre at noen fysisk stjeler posten din kan det være lurt å sette på en hengelås eller skaffe seg en postboks på nærmeste postkontor.

3. Bank- eller kredittkortsvindel

Bank- eller kredittkortsvindel er at noen bruker betalingskortet ditt eller betalingsinformasjonen din til å gjennomføre kjøp du ikke har autorisert. Med betalingsinformasjon som kortnummer, PIN-kode og personlig kode kan svindleren gjennomføre kjøp uten det fysiske betalingskortet ditt. Fra 1. januar 2021 ble imidlertid reglene for netthandel innen EU strammet inn – det er nå et krav om at kjøp over internett bekreftes med BankID. Dermed blir det vanskeligere å utføre denne type identitetssvindel. Du kan få mer informasjon om identitetstyveri ved å kontakte Advokat Danielsen.

4. Tyveri av fødselsnummer/D-nummer

Tyveri av fødselsnummer eller d-nummer kan for eksempel skje ved datainnbrudd hos virksomheter som har lagret kundenes personlige informasjon, men også ved tyveri av post, førerkort eller betalingskort, da disse ofte inneholder fødselsnummer. Fødselsnummer er ofte svært lett for en identitetstyv å få tak i, og er ofte det første tyvene ser etter av informasjon. Den informasjonen gir identitetstyven svært mange svindelmuligheter, men med ny innstramming i EU-regelverket og krav om BankID i netthandelen har svindelmulighetene blitt noe redusert. For å unngå tyveri av fødselsnummer bør man ha oppdatert informasjon om identitetstyveri for å vite om de viktigste farene du bør være klar over.

5. Uautorisert tilgang til bankkonto – misbruk av BankID

Dersom en identitetstyv får tak i betalingsinformasjonen din, er det ofte begrenset hvor mye skade tyven kan gjøre, særlig med ny innstramming i EU-regelverket. Dessuten er det ofte bankene som ender opp med å stå ansvarlig for uautoriserte transaksjoner i disse tilfellene, avhengig av den konkrete situasjonen.

Det er mye større risiko for store tap dersom gjerningspersonen får direkte tilgang til kontoene dine i nettbanken. Dette skjer typisk ved at gjerningspersonen får tak i din BankID. I mange tilfeller utføres slik identitetssvindel av nærstående man stoler på, og som kan ha innsikt i hvor du oppbevarer din BankID og hva den personlige koden din er. Det er derfor viktig å oppbevare din BankID trygt, velge en sikker personlig kode og ikke dele den med noen. Hvis noen har fått tilgang til bankkontoen din, bør du kontakte banken din så fort som mulig og be om å få sperret BankID-en din. Vi har mye kunnskap og informasjon om identitetstyveri dersom du har behov for hjelp i disse tilfellene.

6. ID-tyveri av eldre

Mange eldre opplever å bli utsatt for identitetstyveri og identitetssvindel, ettersom de ofte er enkle mål for tyver. Mange av dem har ikke så god kjennskap til nyere teknologi, og sjekker typisk ikke nettbanken sin like ofte som de yngre generasjonene, da de gjerne har mer stabil økonomi og ikke tar opp nye lån. Det er vanlig at eldre etter hvert får hjelp til å håndtere økonomien sin av andre, og dette kan gjøre dem særlig utsatt for ID-tyveri og svindel.

Dersom det er behov for bistand med håndtering av økonomien, kan det være best å be det offentlige om å oppnevne en verge i økonomiske spørsmål. Hvis man heller lar seg bistå av noen privat, selv om det er noen i ens nærmeste krets, risikerer man at de heller handler ut ifra egne interesser. Med en offentlig oppnevnt verge er det mindre risiko for interessekonflikter, men dersom man likevel skulle være uheldig er man sannsynligvis bedre stilt. Det er uansett viktig for eldre å søke informasjon om identitetstyveri for å vite når det det er grunn til å være bekymret for at noe er galt.

7. ID-tyveri fra barn

Når barn blir utsatt for identitetstyveri, er det som regel noen i deres nærmeste krets som har utnyttet identiteten deres. Dette gjelder typisk foreldre eller foresatte som har ansvaret for å råde over deres rettslige stilling, og dermed har tilgang til alt av personlig informasjon.

Det finnes eksempler på at foreldre med ulike økonomiske problemer har disponert over penger på barnets bankkonto, samt foreldre som har benyttet seg av barnets identitet for å ta opp lån eller kreditt. Sistnevnte tilfelle hender som regel etter at barnet har fylt 18 år, da mindreårige ikke kan pådra seg gjeld. Selv om foreldre mister disposisjonsretten over bankkontoer mv. når barna blir myndige, sitter de likevel på mye informasjon som lett kan misbrukes.

8. ‘Tingenes internett’ og ID-tyveri

På engelsk kjent som ‘Internet of Things’ (IoT). Begrepet betegner det at hverdagslige gjenstander blir ‘smarte’ ved at de får sensorer og kobles opp til internett, og dermed kan samle, tolke og dele informasjon om dine vaner. I dag er det mange ulike gjenstander som har blitt smarte, blant annet tv, kjøleskap, lyspærer, biler og treningsutstyr.

Utfordringen er at mange av disse gjenstandene ikke har tilstrekkelig med sikkerhet, og sensitiv informasjon kan derfor være lett tilgjengelig for uvedkommende. Det kan omfatte både vanlig personlig informasjon som du selv har oppgitt, men også informasjon om vanene dine. Sørg for å holde deg oppdatert på informasjon om identitetstyveri for å unngå dette.

Viktig: Informasjon om identitetstyveri som gis her er generell og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Kjempet mot banken i åtte år.

Dette er en sak om Henrik Rekdal som ble utsatt for økonomisk kriminalitet i form av ID-tyveri. Svindleren tilsto å ha tatt opp millionlån i Rekdals navn, men banken mente det var Rekdal selv som hadde tatt opp dette lånet. Det tok 8 år før han vant frem. Aldri oppgi personopplysninger til ukjente på telefon eller e-post, med mindre du selv har initiert kontakten. Det er sjeldent banker og andre seriøse virksomheter vil be om sensitiv informasjon på denne måten. Våre advokater har spesialisert seg på saker om ID-tyveri. Med en av våre advokater kan du forsikre deg om at saken din blir grundig gjennomgått.

Lånte penger i annen manns eiendom.

Dette er en sak om en mann som ble utsatt for økonomisk kriminalitet i form av ID-tyveri, men ble frikjent. Han skulle få innvilget finansiering av et utbyggingsprosjekt på en tomt han eide, men fikk beskjed fra banken at han det siste året hadde fått innvilget et nytt boliglån på 2,5 millioner. Aldri oppgi personopplysninger til ukjente på telefon eller e-post, med mindre du selv har initiert kontakten. Det er sjeldent banker og andre seriøse virksomheter vil be om sensitiv informasjon på denne måten. Våre advokater har spesialisert seg på saker om ID-tyveri. Med en av våre advokater kan du forsikre deg om at saken din blir grundig gjennomgått.

Ugyldige låne og pantedokumenter.

Dette er en sak som gjaldt spørsmål om gyldighet av gjeldsbrev og pantedokumenter, og hvorvidt saksøker var erstatningsansvarlig for kravet i henhold til gjeldsbrevet. Pante- og lånedokumentene ble ansett som ugyldige. Aldri oppgi personopplysninger til ukjente på telefon eller e-post, med mindre du selv har initiert kontakten. Det er sjeldent banker og andre seriøse virksomheter vil be om sensitiv informasjon på denne måten. Våre advokater har spesialisert seg på saker om ID-tyveri. Med en av våre advokater kan du forsikre deg om at saken din blir grundig gjennomgått.