Voldgift

Voldgift

Hva er voldgift? 

Voldgift er en form for alternativ tvisteløsning i stedet for en rettssak i de alminnelige domstolene. Det er en prosess for å avgjøre en rettslig tvist hvis partene ikke kommer til enighet ved forhandlinger og heller ikke vil gå videre med saken for en domstol. Målet er å løse tvisten uten de høye kostnadene og den tidsbruken som vanligvis hører til i en rettssak for domstolene. Partene overlater avgjørelsen til en tredjeperson for å avgjøre tvisten i rettsforholdet. Denne avgjørelsen er endelig og uangripelig. 

Voldgiftsadvokat

Voldgift er i mange tilfeller rimeligere og resulterer i kortere behandlingstid dersom partene benytter seg av en voldgiftsadvokat. Ta kontakt med Advokat Danielsen dersom du trenger advokathjelp til en voldgiftssak. 

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS, Voldgiftsadvokat i Oslo. Våre saker er ofte i vinden i media.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS voldgiftsadvokat i Oslo, Våre saker blir jevnlig omtalt i pressen / media:

Voldgiftssak mellom advokater
Angrep mot voldgiftsdom
Eksempel på voldgiftsdom
Voldgiftsak mellom advokater
• Uforsvarlig for arbeidstagere
Metanol-ofre krever erstatning
Erstatningssak mot Borregaard – personskade

Viktig: Informasjonen som gis her er generell rundt Voldgift og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Dette er en voldgiftssak mellom advokater

Voldgift er en form for alternativ tvisteløsning i stedet for en rettsak i de alminnelige domstolene. Ta kontakt med Advokat Danielsen dersom du trenger advokathjelp til en voldgiftssak.

Dette er en sak om gyldigheten av en voldgiftsdom

Voldgift er en form for alternativ tvisteløsning i stedet for en rettsak i de alminnelige domstolene. Ta kontakt med Advokat Danielsen dersom du trenger advokathjelp til en voldgiftssak.

Blogger slettet i forlik

Dette er en sak som gjelder usanne anklagelser i et blogginnlegg mot en trener. I forliket ble partene enige om at blogginnleggene om han skulle slettes. Voldgift er en form for alternativ tvisteløsning i stedet for en rettsak i de alminnelige domstolene. Ta kontakt med Advokat Danielsen dersom du trenger advokathjelp til en voldgiftssak.