Økonomisk kriminalitet

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS har lang og inngående erfaring med saker om økonomisk kriminalitet. Vi tilbyr spesialiserte advokattjenester i saker om økonomisk kriminalitet i Oslo, både saker som finner sted nasjonalt og internasjonalt. 

Her går vi gjennom ulike sakstyper innenfor økonomisk kriminalitet Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS spesialiserer seg i. Lurer du på hva økonomisk kriminalitet er?

Økonomisk kriminalitet er ikke et klart og entydig begrep, men betegner som oftest en rekke kriminelle handlinger som har profitt som motiv. De begås ofte innenfor eller med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er eller gir seg ut for å være lovlig. Vi har lang erfaring med å gi råd til og representere enkeltpersoner, selskaper eller offentlige organisasjoner i alle størrelser som anklages, for eksempel:

Informasjon om økonomisk kriminalitet
Råd om økonomisk kriminalitet. hva du skal gjøre hvis du har blitt. Anklaget for en økonomisk kriminalitet?
Siktet for økonomisk kriminalitet
Skattesvik og skatteunndragelse
Brudd på regelverket
Økonomisk svindel
Bestikkelser og korrupsjon
Hvitvasking av penger og utbytte av kriminalitet
Frysing av eiendeler og formue
Inntekter fra kriminalitet. Sivil vinning og inndragning
• Inntekter fra Kriminalitet / Inndragning

Økonomisk kriminalitet: Våre saker i mediene knyttet til økonomisk kriminalitet:

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS er spesialist innen økonomisk kriminalitet og har ført en rekke omtalte saker om økonomisk kriminalitet i domstolene.

Kryptodronningen lokket nordmenn til pyramideanklaget nettvaluta
Frifinnelse i helerisak
Frikjent for banksvindel
Lavere straff for utro banksjef
Skuespiller krevde 21 millioner i erstatning
Frifunnet for å svindle egne barn
Frifunnet for bedrageri
Advokat siktet

Rettsavgjørelser innenfor Økonomisk kriminalitet:

Økokrimsak 1
Økokrimsak 2
Økokrimsak 3
Økokrimsak 4
Økokrimsak 5
Økokrimsak 6
Økokrimsak 7
Økokrimsak 8
Økokrimsak 9
Økokrimsak 10

Viktig: Informasjonen som gis her er generell rundt økonomisk kriminalitet og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Utsatt for ID tyveri. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Utsatt for ID tyveri

Henrik Rekdal ble utsatt for ID-tyveri, og det tok 8 år før han ble trodd av banken. Til tross for at en storsvindler tilsto å ha tatt opp et millionlån i Rekdals navn, mente banken det var Rekdal selv som tok pengene. Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Frifunnet for å svindle egne barn. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Frifunnet for å svindle egne barn

En kvinne hadde tatt opp et forbrukslån i barnas navn, men ble frifunnet. Pengene gikk til å betale en mann hun hadde møtt på nettet, men det viste seg at hun ble utsatt for svindleri. Barna hadde samtykket til lånene, og hjalp moren med å sende pengene til utlandet. Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Økokrim dømt til å betale erstatning. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Økokrim dømt til å betale erstatning

Forretningsmann Martinsen fikk 300.000 kr i erstatning. Martinsens opprinnelige krav var på 184 millioner kroner, fordi han mener Økokrim ruinerte livsverket hans etter en razzia vinteren 1998. Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.