Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS har lang og inngående erfaring med saker om økonomisk kriminalitet. Vi tilbyr spesialiserte advokattjenester i saker om økonomisk kriminalitet i Oslo, både saker som finner sted nasjonalt og internasjonalt. 

Her går vi gjennom ulike sakstyper innenfor økonomisk kriminalitet Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS spesialiserer seg i. Lurer du på hva økonomisk kriminalitet er?

Økonomisk kriminalitet er ikke et klart og entydig begrep, men betegner som oftest en rekke kriminelle handlinger som har profitt som motiv. De begås ofte innenfor eller med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er eller gir seg ut for å være lovlig. Vi har lang erfaring med å gi råd til og representere enkeltpersoner, selskaper eller offentlige organisasjoner i alle størrelser som anklages, for eksempel:

Informasjon om økonomisk kriminalitet
Råd om økonomisk kriminalitet. hva du skal gjøre hvis du har blitt. Anklaget for en økonomisk kriminalitet?
Siktet for økonomisk kriminalitet
Skattesvik og skatteunndragelse
Brudd på regelverket
Økonomisk svindel
Bestikkelser og korrupsjon
Hvitvasking av penger og utbytte av kriminalitet
Frysing av eiendeler og formue
Inntekter fra kriminalitet. Sivil vinning og inndragning
• Inntekter fra Kriminalitet / Inndragning

Økonomisk kriminalitet: Våre saker i mediene knyttet til økonomisk kriminalitet:

Rettsavgjørelser innenfor Økonomisk kriminalitet:

Økokrimsak 1
Økokrimsak 2
Økokrimsak 3
Økokrimsak 4
Økokrimsak 5
Økokrimsak 6
Økokrimsak 7
Økokrimsak 8
Økokrimsak 9
Økokrimsak 10

Viktig: Informasjonen som gis her er generell rundt økonomisk kriminalitet og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Utsatt for ID tyveri. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Utsatt for ID tyveri. Kjempet mot banken i 8 år

Dette er en sak om Henrik Rekdal som ble utsatt for økonomisk kriminalitet i form av ID-tyveri. Svindleren tilsto å ha tatt opp millionlån i Rekdals navn, men banken mente det var Rekdal selv som hadde tatt opp dette lånet. Det tok 8 år før han ble trodd av banken. Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Frifunnet for å svindle egne barn. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Frifunnet for å svindle egne barn

Dette er en sak om en kvinne som tok opp et forbrukslån i barnas navn. Hun overførte pengene til en mann hun hadde møtt på nettet, men det viste seg at det hele var lureri. Kvinnen ble frifunnet, fordi barna hadde samtykket til lånene. Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Økokrim dømt til å betale erstatning. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Økokrim dømt til å betale erstatning

Dette er en sak om forretningsmann Martinsen som fikk tilkjent 300.000 kr i erstatning. Han ble utsatt for razzia, og mente Økokrim hadde ødelagt livsverket hans. Det opprinnelige kravet var på 184 millioner kroner. Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.