Barn, arv og familierett advokat

Barn, arv og familierett advokat

Vi kan bistå med rådgivning og rettslige løsninger i alle spørsmål som måtte oppstå på familierettens område. Vi har hatt en serie med slike saker for domstolene, hva enten det dreier seg om tvist om testamente, arv, skilsmisse, skifte, barnefordeling, omsorgsovertagelse eller samværsspørsmål.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS, Barn, arv og familierett advokat. Våre saker er ofte i vinden i media.

Barneretten

Barneretten er et rettsområde som tar for seg spørsmål som har betydning for barns rettslige stilling. Formålet med barneloven er å ivareta barns rettigheter, interesser og behov i forhold til foreldre og til samfunnet forøvrig. Barneloven regulerer blant annet foreldreansvar og forpliktelser, samværsrett, barnevern og barns strafferettslige stilling.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor barnerett.

Barnepsykolog vippet ut
Far får samvær – renvasket fra incestmistanker
Fylkesnemnd nekter omsorgsovertagelse av baby
Tingrett sier nei til omsorgsovertagelse av barn
Barnefordeling. Samværssak
Omsorgsovertagelse
Foreldreansvar. Samvær
Foreldreansvar. Samvær 2
Samværssak
Foreldreansvar

Arveretten

Arveretten regulerer i hovedsak hvordan fordelingen av formuesgodene til en avdød person skal skje mellom livsarvingene, men også avdødes gjeld og andre forpliktelser. Ved opprettelse av et testament, er det visse vilkår som må være oppfylt for at testamentet skal være gyldig. Et testament kan blant annet ikke begrense pliktdelsarv eller en ektefelles minstearv.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor arverett.

Arvesak ankes til lagmannsretten

• Testament
Testament 2
Testament 3
Arvesak
Skiftetvist

Familieretten

Familieretten omfatter forholdet mellom ektefeller, barn og foreldre, og samboerforhold. Ekteskapsloven regulerer rettsregler om inngåelse og oppløsning av ekteskap, samt de økonomiske forholdene rundt, og hvordan formuen skal deles ved separasjon eller skilsmisse.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor familierett.

Skiftesak. Sameie

Viktig: Informasjonen som gis her er generell rundt Barn, arv og familierett  og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Barnepsykolog vippet ut

Dette er en sak på familierettens område og omhandler en barnepsykolog som kritiserte barnevernet i Norge. Vi kan bistå med rådgivning og rettslige løsninger i alle spørsmål som måtte oppstå på familierettens område. Ta kontakt med en av våre advokater for juridisk rådgivning på feltet.

Far får samvær – renvasket fra incestmistanker

Dette er en sak på familierettens område hvor saken gjaldt spørsmål om fars samvær med sine to barn. Vi kan bistå med rådgivning og rettslige løsninger i alle spørsmål som måtte oppstå på familierettens område. Ta kontakt med en av våre advokater for juridisk rådgivning på feltet.

Familierett. Omsorgsovertagelse

Dette er en sak på familierettens område og gjaldt tilbakeføring av barnets omsorg tilbake til mor etter barneloven. Vi kan bistå med rådgivning og rettslige løsninger i alle spørsmål som måtte oppstå på familierettens område. Ta kontakt med en av våre advokater for juridisk rådgivning på feltet.