Har du blitt anklaget for ID-tyveri eller ID-svindel?

Hvis du har blitt anklaget for ID-tyveri eller -svindel er det viktig at du snarest mulig kontakter en advokat som spesialiserer seg på dette spesialområdet. Det er viktig at du handler raskt hvis du tror at du kan ha blitt lurt.

Hvis du ikke tar grep så fort som mulig risikerer du erstatningsansvar for eventuelle tap andre påføres. Du risikerer også strafferettslig ansvar.

Har du blitt anklaget for ID tyveri eller ID-svindel? Våre oftest stilte spørsmål

Hvorfor velge Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS hvis du har blitt anklaget for ID-tyveri eller ID-svindel?

Vi vil gå gjennom anklagene mot deg og kartlegge fakta i saken, i tillegg til å undersøke om det har blitt gjort prosessuelle feil i saken. Vi sørger for at påtalemyndigheten ikke benytter seg av ulovlig innhentede bevis og vil påpeke uklarheter i bevis i straffeforfølgelsen mot deg.

Vi samarbeider med IT-eksperter for å imøtegå påtalemyndighetenes anklager og legge frem bevis og fakta i saken på en måte som vil styrke din troverdighet.

Fordelen med å benytte seg av en erfaren advokat med ekspertise på saker om identitetstyveri er at vedkommende kan undersøke saken din, be om å få se bevisene i saken og utvikle et godt og overbevisende resonnement for retten. Det kan i noen tilfeller være mulig å sørge for å få saken henlagt. Da vil det ikke lenger være mulig for påtalemyndigheten å reise saken for domstolene, med mindre den kan bygge på nye bevis.

Vi holder oss oppdaterte på utviklingen av lovverk og teknologi som vil være relevant for saker om ID-tyveri, slik at du får best mulig advokatbistand.

Hvis noen nær deg har blitt anklaget for ID-tyveri.

Hvis du eller noen nær deg er siktet for identitetstyveri, er det sannsynlig at du må i politiavhør i forbindelse med etterforskningen av saken. Om det er noen nær deg som er siktet kan det være du blir bedt om å vitne i en rettssak. Er du anklaget for ID-tyveri bør du alltid kontakte advokat.

Jeg har feilaktig blitt anklaget for ID tyveri, hva skal jeg gjøre?

Når vi ser på bevisene fra påtalemyndigheten kan vi ofte se hvor feilen har blitt gjort. Oppdagelser som dette kan bidra til å renvaske deg, enten ved at saken blir henlagt eller at du ikke lenger har status som mistenkt eller siktet, slik at du ikke lenger vil være anklaget.

Viktig: Informasjonen som gis her er generell rundt å bli anklaget for ID tyveri og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

ID-Tyveri. Kjempet mot banken i åtte år. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Kjempet mot banken i åtte år.

Henrik Rekdal ble utsatt for ID-tyveri, og det tok 8 år før han ble trodd av banken. Til tross for at en storsvindler tilsto å ha tatt opp et millionlån i Rekdals navn, mente banken det var Rekdal selv som tok pengene. Aldri oppgi personopplysninger til ukjente på telefon eller e-post, med mindre du selv har initiert kontakten. Det er sjeldent banker og andre seriøse virksomheter vil be om sensitiv informasjon på denne måten. Flere av våre advokater har spesialisert seg på saker om ID-tyveri. Med en av våre advokater kan du forsikre deg om at saken din blir grundig gjennomgått.

Lånte penger på annen manns navn. Advokat Danielsen. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Lånte penger på annen manns navn.

Skedsmo-mannen ringte banken for å få innvilget finansiering av et utbyggingsprosjekt på en tomt han eide. Han fikk høre fra banken at det siste året hadde han fått innvilget et nytt boliglån på 2,5 millioner kroner. Det viste seg at Skedsmo-mannen var utsatt for ID-tyveri, og han ble frikjent. Aldri oppgi personopplysninger til ukjente på telefon eller e-post, med mindre du selv har initiert kontakten. Det er sjeldent banker og andre seriøse virksomheter vil be om sensitiv informasjon på denne måten. Flere av våre advokater har spesialisert seg på saker om ID-tyveri. Med en av våre advokater kan du forsikre deg om at saken din blir grundig gjennomgått.

Ugyldige låne og pantedokumenter. Advokat Danielsen. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Ugyldige låne og pantedokumenter.

Saken gjelder spørsmål om gyldigheten av gjeldsbrev og pantedokumenter, og hvorvidt saksøker er erstatningsrettslig ansvarlig for kravet i henhold til gjeldsbrevet. Aldri oppgi personopplysninger til ukjente på telefon eller e-post, med mindre du selv har initiert kontakten. Det er sjeldent banker og andre seriøse virksomheter vil be om sensitiv informasjon på denne måten. Flere av våre advokater har spesialisert seg på saker om ID-tyveri. Med en av våre advokater kan du forsikre deg om at saken din blir grundig gjennomgått.