Debatt

Vårt firma er ikke først og fremst et advokatfirma som driver regulær næringsvirksomhet. Selvsagt tar vi betalt for våre tjenester, og en sunn økonomi er en forutsetning for seriøs og ordentlig advokatbistand.

Vårt firma har også i alle år sett det som viktig å arbeide systematisk for å bedre folks rettssikkerhet. Derfor har vi engasjert oss ofte i den rettspolitiske debatt, og tatt til orde for å styrke folks rettigheter mot overmakten. Dette gjelder både i forhold til myndighetene og i forhold til den fjerde statsmakt, pressen. Vi forsøker alltid opptre uredd og uavhengig, men selvsagt med respekt og evne til tilpasning i forhold til hva eller hvem vi står overfor.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS, deltar i juridisk debatt. Våre er ofte i vinden i media.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS siste saker som også berører den juridiske debatten:

Alarmklokkene burde ringt
Renessanse for vernet mot injurier i Norge
Danielsen Viktigste er å hjelpe vanlige mennesker mot overmakten

Viktig: Informasjonen som gis her er generell rundt debatt og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Alarmklokkene burde ringt

Jonas Gahr Støre burde sikret at pengene ble betalt til konto i Norge. Støre betalte 62.500 kr inkludert MVA til en polsk bank da han malte huset sitt i sommer. Vårt firma har i alle år arbeidet systematisk for å bedre folks rettssikkerhet. Våre advokater er ofte engasjerte i den rettspolitiske debatt, og tatt til orde for å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Renessanse for vernet mot injurier i Norge. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Renessanse for vernet mot injurier i Norge

Kom snart tilbake for å få mer informasjon

Danielsen Viktigste er å hjelpe vanlige mennesker mot overmakten

Kom snart tilbake for å få mer informasjon