Debatt

Debatt

Vårt firma er ikke først og fremst et advokatfirma som driver regulær næringsvirksomhet. Selvsagt tar vi betalt for våre tjenester, og en sunn økonomi er en forutsetning for seriøs og ordentlig advokatbistand.

Vårt firma har også i alle år sett det som viktig å arbeide systematisk for å bedre folks rettssikkerhet. Derfor har vi engasjert oss ofte i den rettspolitiske debatt, og tatt til orde for å styrke folks rettigheter mot overmakten. Dette gjelder både i forhold til myndighetene og i forhold til den fjerde statsmakt, pressen. Vi forsøker alltid opptre uredd og uavhengig, men selvsagt med respekt og evne til tilpasning i forhold til hva eller hvem vi står overfor.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS, deltar i juridisk debatt. Våre er ofte i vinden i media.

Viktig: Informasjonen som gis her er generell rundt debatt og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Alarmklokkene burde ringt

Dette er en sak om Jonas Gahr Støre som betalte til en polsk bank da huset hans ble malt. Han skulle betalt til en norsk konto for å forsikre beskatning av arbeidet i Norge. Vårt firma har i alle år arbeidet systematisk for å bedre folks rettssikkerhet. Våre advokater er ofte engasjerte i den rettspolitiske debatt, og tatt til orde for å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Renessanse for vernet mot injurier i Norge

Dette er en artikkel skrevet av advokat Danielsen om renessanse for vernet injurier i Norge. Vårt firma har i alle år arbeidet systematisk for å bedre folks rettssikkerhet. Våre advokater er ofte engasjerte i den rettspolitiske debatt, og tatt til orde for å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Danielsen Viktigste er å hjelpe vanlige mennesker mot overmakten

Dette er et intervju med advokat Danielsen. Det viktigste for han er å hjelpe mennesker mot de med mer makt. Vårt firma har i alle år arbeidet systematisk for å bedre folks rettssikkerhet. Våre advokater er ofte engasjerte i den rettspolitiske debatt, og tatt til orde for å styrke folks rettigheter mot overmakten.