Juridisk debatt: Alarmklokkene burde ringt

Juridisk debatt: Alarmklokkene burde ringt

Rettspolitisk debatt går ut på hva retten burde være. Her er det et skille mellom rettspolitikk og gjeldende rett. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten. 

Saken herunder er et eksempel på deltagelse i samfunnsdebatt/juridisk debatt. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nettavisen.no

Alarmklokkene burde ringt. Forretningsjuss. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Arbeidsrett advokat i Oslo.