Rettsutvikling

Vårt firma er ikke først og fremst et advokatfirma som driver regulær næringsvirksomhet. Selvsagt tar vi betalt for våre tjenester, og en sunn økonomi er en forutsetning for seriøs og ordentlig advokatbistand.

Vårt firma har også i alle år sett det som viktig å arbeide systematisk for å bedre folks rettssikkerhet. Derfor har vi engasjert oss ofte i den rettspolitiske debatt, og tatt til orde for å styrke folks rettigheter mot overmakten. Dette gjelder både i forhold til myndighetene og i forhold til den fjerde statsmakt, pressen. Vi forsøker alltid opptre uredd og uavhengig, men selvsagt med respekt og evne til tilpasning i forhold til hva eller hvem vi står overfor.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS jobber med Rettsutvikling. Våre saker er jevnlig i vinden i media.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS  siste bidrag til rettsutviklingen:

Etterlyser forlagsetikk
Renessanse for vernet mot injurier i Norge
Dommen tegner en klar grense mellom islamkritikk og muslimhat
Advokat Danielsen – Ytringsfriheten til høyreorienterte er klart svekket
Forlag trenger regelverk
Danielsen Viktigste er å hjelpe vanlige mennesker mot overmakten
Mediene kan holdes ansvarlig for falske påstander
Danielsen maner om forsiktighet i #metoo dekningen

Her er noen eksempler på deltagelse i samfunnsdebatten:

Alarmklokkene burde ringt
Uaktsom politiker
Kritikk av politiet
De svakes forsvarer
Domstolskritikk
Bok stanset i rettssak
Atle Hamres største seier
Forsvarerkritikk
Portrett i Dagens Næringsliv
Lawyer of the Week i The Times
Ukens advokat i The Times
Ja til forfatterkodeks
Dommen mot Seierstad
The Guardian omtaler dommen mot Åsne Seierstad
Portrett i Morgenbladet
Dyr dom mot Cappelen Damm
Samme regler for bøker
Media støtter bokhandlerdommen
Knausgård kan saksøke
Afghansk rett i bokhandlersaken? 1
Afghansk rett i bokhandlersaken? 2
Debatt om bokhandlersaken
Erstatningssak mot advokat 1
Erstatningssak mot advokat 2
Bedre vern mot injurier
Injuriedom kreves gjenopptatt i Norge
Gjennombrudd: Svensk TV kan saksøkes i Norge
Advarsel mot forskjellsbehandling i skattesak
Selfangsinspektøren en pest og en plage
Verdens Gang kritiseres
Sigmunn Lode, VG: Nordmenns ære gjøres opp i penger?
EMD skjerper kravene til journalistikk – Aftenposten
Portrettintervju i Dagbladet
Ny medievirkelighet – Kronikk
Dagbladet dømt med rette – innlegg

Kritikk av utspill fra høyesterettsjustitiarius Tore Schei
Kritikk av Dagens Næringslivs metoder
Skøyteløpere kan vurdere søksmål
Truer idrettslege med søksmål
Kritikk av Økokrim
NOKAS-debatt – etterspill
Debatt vedr. Eva Joly-utspill
Netthets mot forballspillere
Nettsjikane ulovlig
Banebrytende prinsippsak
Bokhandleren kan få dom etter afghansk rett
Kjendisers privatliv
Hegnar sensurerer Danielsen i Kapital
Politimesteren dømt
Nettsjikane
Hegnar vil ikke hilse
Rettssikkerhet i taxi-saken
Ny medievirkelighet – kronikk
Mot sjikane på nettet
Journalister bør straffes
Kokkvold i Presseforbundet kritiseres
Grenser også for Mette-Marit
Økokrim-kritikk i Tore Tønne-saken
Idrettspresidentkandidat i hardt vær
Kjendiser i hardt vær
Kritikk av Presseforbundet
Netthets mot fotballspillere

Her er noen eksempler på deltagelse i faglig debatt i fagtidsskrifter:

Danielsen Per LoR 2015 Renessanse for vernet mot injurier i Norge
Danielsen Per LoR 2005 Æresvern og journalistikk i Norge og EMD
Danielsen Per LoR 2005 Personvernet styrkes av Strasbourg
Danielsen Per LoR nr. 9-10 2002 s. 627 Mortifikasjon og rettssstrid i Norge og EMD
Danielsen Per LoRo nr. 6-2003 s. 378 Mortifikasjon, rettsstrid og sannhetsbevis – duplikk til Jens Edvin A. Skoghøy
• Danielsen Per s. 31-33 (Juristkontakt nr. 3(2003) Eggens ensidighet)*
Danielsen Per s. 50-51 (Juristkontakt nr. 2(2004 ) Feil på feil i Kyrre Eggens bok)

Viktig: Informasjonen som gis her er generell rundt rettsutvikling og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Etterlyser forlagsetikk

Dette er en sak om rettsutvikling innenfor forlagsetikk. Det har vært spørsmål som har oppstått om sakprosa skal tillegges etisk regelverk på samme måte som mediene. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. Dette er noe våre advokater er svært opptatt av.

Forsvarerkritikk

Dette er en kronikk skrevet av advokat Danielsen i Aftenbladet. Danielsen påstår at Breiviks forsvarer opptrer i strid med advokatetikken som han plikter å følge. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. Dette er noe våre advokater er svært opptatt av.

Portrett i Dagens Næringsliv

Dette er en portrett av advokat Danielsen i Dagens Næringsliv. Les mer om Per Danielsen. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. Dette er noe våre advokater er svært opptatt av.