Rettsutvikling

Rettsutvikling

Vårt firma er ikke først og fremst et advokatfirma som driver regulær næringsvirksomhet. Selvsagt tar vi betalt for våre tjenester, og en sunn økonomi er en forutsetning for seriøs og ordentlig advokatbistand.

Vårt firma har også i alle år sett det som viktig å arbeide systematisk for å bedre folks rettssikkerhet. Derfor har vi engasjert oss ofte i den rettspolitiske debatt, og tatt til orde for å styrke folks rettigheter mot overmakten. Dette gjelder både i forhold til myndighetene og i forhold til den fjerde statsmakt, pressen. Vi forsøker alltid opptre uredd og uavhengig, men selvsagt med respekt og evne til tilpasning i forhold til hva eller hvem vi står overfor.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS jobber med Rettsutvikling. Våre saker er jevnlig i vinden i media.

Etterlyser forlagsetikk

Dette er en sak om rettsutvikling innenfor forlagsetikk. Det har vært spørsmål som har oppstått om sakprosa skal tillegges etisk regelverk på samme måte som mediene. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. Dette er noe våre advokater er svært opptatt av.

Forsvarerkritikk

Dette er en kronikk skrevet av advokat Danielsen i Aftenbladet. Danielsen påstår at Breiviks forsvarer opptrer i strid med advokatetikken som han plikter å følge. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. Dette er noe våre advokater er svært opptatt av.

Portrett i Dagens Næringsliv

Dette er en portrett av advokat Danielsen i Dagens Næringsliv. Les mer om Per Danielsen. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. Dette er noe våre advokater er svært opptatt av.