Rettsutvikling: Økokrim-kritikk i Tore Tønne-saken

Rettsutvikling: Økokrim-kritikk i Tore Tønne-saken

Rettspolitisk debatt er en diskusjon på hva gjeldende rett burde være. Engasjement i den rettspolitiske debatten er med på å forme en rettsutvikling. I tillegg til å styrke folks rettigheter mot overmakten.

Saken herunder er representert av advokat Danielsen

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.dagbladet.no/nyheter/tror-tore-tonne-ville-gatt-fri/65857677

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Rettsutvikling: Økokrim-kritikk i Tore Tønne-saken