Prosedyre

Prosedyre

Hva er prosedyre?

Prosedyre er å føre sak for retten. Det er også den gamle betegnelsen på partenes eller deres prosessfullmektigers avsluttende innlegg under en sivil rettssak. Formålet med prosedyren er å argumentere for at bevisene og fortolkningen av rettsreglene må forstås på en bestemt måte, som medfører at du får medhold i nedlagte påstander, inkludert påstand og saksomkostninger. En prosedyre skal gi retten lyst til å gi deg som part medhold og overbevise retten om at bevisene og jussen er riktig.

Hva er saksbehandlingsfeil?

Saksbehandlingsfeil er feil som kan ha virket inn på vedtaket. Dersom domstolene kommer til at saksbehandlingsfeilen har virket inn på avgjørelsens innhold og at resultatet kunne blitt et annet, vil vedtaket bli ugyldig. 

Saksbehandlingsfeil Advokat Danielsen kan hjelpe med: 

• Krav mot advokater 
• 
Hvis advokaten din har begått saksbehandlingsfeil eller unnlatt relevante aspekter i saken din som kan ha skadet kravet eller forsvaret ditt. 
• Eksempelvis kan det være manglende innlevering og utløpte frister. 
• Krav mot stat eller offentlige etater.
Saksbehandlingsfeil i retten. 

Prosedyre. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.
 
Prosedyre advokat

Advokat Danielsen har omfattende og bred erfaring i prosedyre og saksbehandlingsfeil. Vi prosederer jevnlig for tingretter, lagmannsretter og Høyesterett. Vi prosederer innenfor de fleste rettsområder. En av våre prosedyre advokater kan hjelpe deg med å avklare om det har skjedd en saksbehandlingsfeil eller ikke, samt undersøke og innhente prosedyre- og bevismessige feil som er gjort. Vi kan bidra til å oppklare hva resultatet burde vært hvis prosedyren hadde vært fulgt riktig, og bistå deg med et eventuelt erstatningskrav.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS sine saker hvor vår prosedyre har blitt jevnlig omtalt i pressen / media

Viktig: Informasjonen som gis her er generell rundt prosedyre og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

2,3 millioner i erstatning til dykkerenke

Dette er en sak om en enke som fikk kompensasjon fra staten i 2004 etter en dykkerulykke. Hun ble nektet det tilsvarende i 2014, men vant mot staten. Advokat Danielsen har omfattende og bred erfaring i prosedyre og saksbehandlingsfeil. En av våre advokater kan hjelpe deg med å avklare om det har skjedd en saksbehandlingsfeil eller ikke.

Ny seier for Danielsen i Nordsjødykker saken

Dette er en sak om advokat Danielsen som tok over saken til nordsjødykkerne da deres tidligere forsvarer, Reikerås, mistet advokatbevillingen sin. Reikerås ville ikke utlevere viktige dokumenter i saken som hindret Danielsen i å utføre sin jobb. Reikerås tapte mot Danielsen i Oslo tingrett. Advokat Danielsen har omfattende og bred erfaring i prosedyre og saksbehandlingsfeil. En av våre advokater kan hjelpe deg med å avklare om det har skjedd en saksbehandlingsfeil eller ikke.

Berettiget nødverge- under prosedyre

Dette er en prosedyre utført av advokat Danielsen. Advokat Danielsen har omfattende og bred 3erfaring i prosedyre og saksbehandlingsfeil. En av våre advokater kan hjelpe deg med å avklare om det har skjedd en saksbehandlingsfeil eller ikke.