Prosedyre: Berettiget nødverge – under Prosedyre

Prosedyre: Berettiget nødverge – under Prosedyre

Prosedyre er å føre sak for retten. Det er også en betegnelse på partenes eller deres prosessfullmektigers avsluttende innlegg under en sivil rettssak. 

Saken herunder er et eksempel på prosedyre utført av advokat Danielsen. 

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.