Frysing av eiendeler og formue

Frysing av eiendeler og formue

I Norge er det ikke så vanlig at myndighetene kan utføre frysing av eiendeler og formue som for eksempel bankkontoer. Politiet har likevel noen muligheter for å utøve kontroll over en mistenkt eller siktet persons formue. Se også Beslag under etterforskning.

Politiet kan beslutte heftelse for et bestemt beløp i formuesgjenstander som tilhører mistenkte for å sikre betaling av eventuelle senere økonomiske krav, dersom det er grunn til å tro at kravene ikke vil bli betalt. En heftelse vil i et slikt tilfelle gi politiet rett til en bestemt del av verdien til formuesgjenstanden. Heftelser vil bare gjelde frem til saken er ferdig avgjort. Formuesgjenstander som det besluttes heftelse i kan for eksempel være en bankkonto, aksjer, bolig eller bil. Det er uansett viktig i tilfeller hvor frysing av eiendeler og formue kan være aktuelt å søke juridisk bistand.

I alvorlige saker hvor den mistenkte eller domfelte flykter for å unngå gjennomføring av straff, etterforskning eller rettssak kan personens formue settes under forvaltning. Det vil si at vedkommende mister retten til å styre over sin egen formue inntil videre. En slik beslutning rundt frysing av eiendeler og formue kan bare iverksettes ved kjennelse i retten.

For at noen av disse inngrepene rundt frysing av eiendeler og formue skal kunne gjennomføres må det i tillegg til det som er nevnt over være tilstrekkelig grunn til det. Det kan ikke gjennomføres dersom det vil være et uforholdsmessig inngrep. Dersom du er mistenkt i en sak og rammet av heftelse eller din formue er forsøkt satt under forvaltning kan vi hjelpe deg med å imøtegå disse beslutningene.

Frysing av eiendeler og formue. Hvorfor velge Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS? 

Det krever inngående kunnskap om regelverket for å kunne bistå i saker om frysing av eiendeler og formue på en god måte. Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS spesialiserer seg på alle saker og problemstillinger innen økonomisk kriminalitet, og har god innsikt i saker om frysing av eiendeler og formue. Vi gjør vårt ytterste for å levere gode resultater til våre klienter.

Viktig: Informasjonen som gis her rundt frysing av eiendeler og formue er generell og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Konkurs, skattegjeld

Dette er en sak om inndragelse av skattegjeld på over 2 millioner kroner. Selskapets aktiva ga ikke tilstrekkelig dekning, og dette medførte at konkurs ble åpnet. Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Lavere straff for utro banksjef

Dette er en sak hvor tidligere banksjef i Vang Sparebank ble dømt for økonomisk utroskap for 28 millioner kroner. Han ble dømt til å betale banken 11,3 millioner kroner ut av egen lomme. Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Kryptodronningen lokket nordmenn til pyramideanklaget nettvaluta

Dette er en sak som omhandler anklager om svindleri og hvitvasking av milliarder av dollar fra folk som investerte i det såkalte Onecoin-nettverksselskapet. Alle påstander om ulovligheter ble avvist av advokat Danielsen. Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.