Advokater som er eksperter på ærekrenkelser på nettet

Advokater som er eksperter på ærekrenkelser på nettet

Ærekrenkelser på nettet er uttalelser som er publisert på en nettside eller plattform på sosiale medier der uttalelsen er egnet til å skade noens rykte, virksomhet eller æresfølelse. I slike tilfeller kan det være stor hjelp å få hjelp fra advokater som er eksperter på ærekrenkelse på nettet.

Ærekrenkelser på nett kan være publisert på en nettside, en blogg, sendt gjennom en e-post eller en app på mobilen, og omfatter ytringer i form av både skriftlige påstander, videoer, bilder eller lydopptak.

Advokater som er eksperter på ærekrenkelse på nettet kan hjelpe deg med å få vurdert din sak. For å finne en løsning på saken din kan det være lurt å ta kontakt med advokat Danielsen.

Informasjon og råd om ærekrenkelse på nettet. Her er noen av de oftest stilte spørsmålene vi får om ærekrenkelse på nettet.

Ærekrenkelser på nettet og ekspertrådgivning. Hvorfor velge advokat Danielsen?

Privatpersoner og selskaper ønsker ofte å vite hvilke tiltak de kan gjøre for å beskytte seg selv eller deres selskap mot ærekrenkelser. Der en uriktig eller krenkende kundeanmeldelse kan ha resultert i tapt salg og redusert inntekt, kan det være lurt å vite om det kan søkes erstatning og oppreisning for krenkelsen.

Det er her advokater som er eksperter på ærekrenkelse på nettet hos Advokat Danielsen kan hjelpe deg. Vi har lang erfaring med å undersøke, vurdere og slå tilbake ærekrenkelser, for å sikre deg det vernet du har rett på. Dette kan vi gjøre både gjennom forhandlinger eller i rettsapparatet.

Profesjonelle eller kunnskapsrike nettbrukere som driver med tvilsom praksis, vet gjerne hvordan de skal unngå å bli identifisert. Hos advokat Danielsen har vi advokater som er eksperter på ærekrenkelse på nettetog dermed erfaring med slike saker. Vi kan hjelpe deg med å stanse hets eller ærekrenkelser, og sørge for at eventuelle skader gjøres opp ved erstatning og oppreisning.

Ettersom alminnelige ærekrenkelser stort sett ikke er straffbare, får du ikke støtte gjennom det offentlige. Der det gjelder straffbare handlinger som krenkelse av privatlivets fred og hatefulle ytringer som settes frem på grunn av personens bakgrunn eller etnisitet, vil det være vanskelig å få drevet fram en straffesak. Slike saker er som oftest ikke prioritert hos politiet, og det kan være utfordringer med den konkrete saken som gjør det vanskelig å få en fellende dom. Det er her advokater som er eksperter på ærekrenkelse på nettet kan bistå med å skaffe de bevis som kreves for å vinne frem i rettssystemet.

Kan jeg få artikler, kommentarer eller anmeldelser fjernet fra internett hvis de er støtende? Kan jeg fjerne en falsk anmeldelse uten å gå rettens vei? Hvordan?

Det finnes flere veier å gå for å bli kvitt ærekrenkelser. Du kan få dom på sletting og få erstatning og oppreisning samtidig. Er det som ligger på nett gammelt, kan det uansett slettes. Men vær oppmerksom på at krav på erstatning og oppreisning foreldes etter tre år. Da har du deretter bare slettekravet i behold. Haster det, kan du få slettet eller rettet raskt i såkalt forføyningssak. Det tar ikke lang tid å få behandlet slik sak. Det finnes også muligheter for å få krenkelser og svertinger slettet uten å gå rettens vei. Vi har advokater som er eksperter på ærekrenkelse på nettet og vet også hvordan det skal gjøres.

Kan jeg saksøke noen for ærekrenkende eller falske anmeldelser av et produkt, tjeneste eller selskap?

Ja. Alle mennesker har rett til å få beskyttet sin integritet og æresfølelse. Firmaer har rett til å få beskyttet den tillit som trenges i næringsvirksomhet. Det samme har næringsdrivende. Alt dette regnes i dag som en menneskerettighet og beskyttes av Menneskerettighetskonvensjonen og vår egen lovgivning. Vi har vunnet flest slike saker av alle advokatfirmaer i Norge. Vi har advokater som er eksperter på ærekrenkelse på nettetog har også fått Norge dømt for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for ikke å ha tatt tilstrekkelig hensyn til personvernet.

Driver du næringsvirksomhet, selger produkter og er avhengig av tillit og godt rykte, kan du også reagere mot konkurrenter eller andre som sverter deg og din virksomhet urettmessig. I tillegg kan du kreve erstatning og oppreisning også for slike krenkelser. Her gjelder både generelle regler og regler i særlovgivningen. Du kan saksøke både et selskap eller enkeltpersoner som driver med slik. Det er viktig at du bruker advokater som er eksperter på ærekrenkelse på nettet – de fleste advokater har ikke inngående kunnskap om ærekrenkelser.

Et støtende innhold er i ferd med å bli publisert – kan jeg stoppe det?

Dersom et støtende innhold er i ferd med å bli publisert er det sentralt å få stoppet prosessen før publisering. Der informasjon spres via digitale medier vil spredningsfaren være høy. Når informasjonen havner på internett, er de utenfor utgivers kontroll og vil være tilnærmet umulig å få fjernet. Det er derfor viktig at du agerer raskt og bruker advokater som er eksperter på ærekrenkelse på nettet. Det kan da raskt opprettes kontakt med den som planlegger publisering, og man kan søke hjelp via domstolene og få en midlertidig forføyning (hasteavgjørelse) som forhindrer publiseringen.

Påstandene har blitt publisert online – kan jeg saksøke?

Ja. Så lenge det dreier seg om ytringer som er egnet til å krenke en annens æresfølelse eller omdømme, er den som har fremsatt ytringen ansvarlig for både økonomisk tap og eventuell oppreisning for krenkelsen en blir påført. Det spiller i utgangspunktet ingen rolle hvor eller hvordan ytringen er fremsatt, såfremt den oppfyller egnethetskravet over. Ta kontakt med våre advokater som er eksperter på ærekrenkelse på nettetdersom du ønsker en vurdering av din sak.

Kan jeg forfølge ærekrenkende publiseringer på sosiale medier som Twitter og Facebook?

Ja. Selv relativt kort innhold som man finner i twittermeldinger kan inneholde injurier, forutsatt at de er egnet til å forårsake skade på omdømmet eller æresfølelsen.

Viktig: Informasjonen som gis her er generell og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra advokater som er eksperter på ærekrenkelse på nettet hos Advokat Danielsen.

Blogginnlegg fjernet.

Dette er en sak om Marianne Robertsen som publiserte et blogginnlegg med ærekrenkende usannheter om sønnens idrettstrener. Advokat Danielsen fikk blogginnlegget fjernet. Dersom du er utsatt for støtende artikler, kommentarer eller anmeldelser om deg selv kan du få dette fjernet. Det må foretas en vurdering om innholdet består av usannheter, ærekrenkelser eller injurier som kan være til skade for ditt omdømme. En av våre advokater kan hjelpe deg med å finne og samle bevis for å bygge en solid sak mot enten selskapet eller privatpersonen som står bak usannhetene.

Rekorderstatning.

Dette er en sak hvor bladet Cosmopolitan ble holdt erstatningsansvarlig etter ærekrenkende beskyldninger. En kvinne ble intervjuet, og artikkelen inneholdt anklager om at ekskjæresten hadde mishandlet og slått vedkommende. Utsagnene var ikke beskyttet av ytringsfriheten. Utgiver, redaktør og journalist ble dømt til å betale 1,8 millioner kroner i erstatning. En ærekrenkelse er en ytring som er egnet å forårsake skade på ditt omdømme eller din æresfølelse. En ærekrenkelse kan gi deg rett til erstatning og oppreisning dersom ytringen er egnet til å skade ditt omdømme eller din æresfølelse. Våre advokater har gjennom en årrekke opparbeidet seg omfattende kompetanse og erfaring om ærekrenkelse og injurier, med praksis fra både nasjonale og internasjonale domstoler.

Bokhandleren vant frem i lagmannsretten 2.

Dette er en sak som gjaldt en omtale som krenket privatlivet til en familie. Privatlivet deres ble omtalt i boken forfatter Seierstad hadde skrevet etter å ha bodd hos familien. En ærekrenkelse er en ytring som er egnet å forårsake skade på ditt omdømme eller din æresfølelse. En ærekrenkelse kan gi deg rett til erstatning og oppreisning dersom ytringen er egnet til å skade ditt omdømme eller din æresfølelse. Våre advokater har gjennom en årrekke opparbeidet seg omfattende kompetanse og erfaring om ærekrenkelse og injurier, med praksis fra både nasjonale og internasjonale domstoler.