Menneskerettigheter

De siste årene har det skjedd en stadig sterkere fokusering på enkeltmenneskets menneskerettigheter. Vi synes dette er positivt, og har som advokatfirma forsøkt å bidra til å forsterke denne utvikling.

Etter at Menneskerettighetsloven ble vedtatt i Norge, er det nå mulig å argumentere direkte med menneskerettslige synspunkter for våre nasjonale domstoler, som plikter å følge signalene fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Vårt firma var det første i Norge som fikk gjennomslag for at ileggelse av tilleggsskatt skal være å regne som like alvorlig som straff. Det skjedde allerede i 1998. Høyesterett gikk først i mot denne utvikling, men i dag er spørsmålet ikke lenger tvilsomt.

Også på injurierettens område har vårt firma arbeidet i årevis for å styrke personvernet og enkeltmenneskets rettigheter. Også her er menneskerettslig argumentasjon viktig. Ytringsfrihet og personvern må balanseres mot hverandre. Også på dette område har våre saker vært først til behandling i Strasbourg-domstolen.

Menneskerettigheter. Advokat Okonomisk Kriminalitet. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

I 2009 ble Norge for første gang dømt for brudd på menneskerettighetene (EMK artikkel 8) fordi Høyesterett ikke ga en av våre borgere tilstrekkelig vern mot injurier, i en ærekrenkelsessak for norsk domstol. I 2005 klaget vårt firma på vegne av en klient høyesterettsavgjørelsen inntatt i Rt. 2005 s. 1677 (en sak mot avisen Fædrelandsvennen) inn for Menneskerettighetsdomstolen. Den 09.04.2009 kom domstolen i Strasbourg enstemmig til at høyesterettsdommen ikke gir tilstrekkelig vern mot ærekrenkelser.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS har erfarne menneskerettighetsadvokater i Oslo. Les om våre profilerte saker omtalt i pressen. Klikk nedenfor:

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS menneskerettighetsadvokat i Oslo sine siste rettssaker:

Erstatning fra staten
Dykkersak behandles i EMD
Omtale i Dagbladet
Bok stanset i rettssak

Viktig: Informasjonen som gis her er generell rundt menneskerettigheter og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Dykkersak behandles i EMD. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Dykkersak behandles i EMD

Kom snart tilbake for å få mer informasjon

Omtale i Dagbladet. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Omtale i Dagbladet

Kom snart tilbake for å få mer informasjon

Bok stanset i rettssak

Kom snart tilbake for å få mer informasjon