Menneskerettigheter: Barnevernssak behandles i EMD

Menneskerettigheter: Barnevernssak behandles i EMD

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som alle har- uavhengig av kjønn, alder, religion, legning eller nasjonalitet. Menneskerettigheter handler blant annet om rett til liv og sikkerhet, rett til privatliv, frihet fra tortur, vern mot ulike typer diskriminering, tanke- og religionsfrihet, ytringsfrihet, rett til arbeid, helse og velferd. 

Saken herunder er en illustrasjon på at menneskerettighetsdomstolen er særlig viktig ift. barnevernssaker. Det er i dag mer enn viktig å kunne EMD-praksis. Advokatfirmaet Danielsen & CO hadde saken for klientene i norske domstoler. 

Advokatfirmaet Danielsen & CO har solid og bred kompetanse i menneskerettigheter. Våre eksperter kan bistå deg i din sak og dersom nødvendig føre den helt til menneskerettighetsdomstolen. 

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.