Alminnelig praksis

Alminnelig praksis

Vi kan hjelpe deg innenfor de fleste rettsområder. Vi er godt etablerte innen alminnelig praksis. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering og motta nyttige råd om hvordan du bør håndtere din sak.

Når en konflikt havner i domstolen vil du kunne trenge juridisk bistand. Vi vil sette oss inn i sakens faktum og anvende vår
kompetanse innen juss og prosedyre for å oppnå det best mulige resultat for deg. Alminnelig praksis dekker i realiteten de aller fleste problemstillinger.

Uthevet tekst er endringene. Fjern opprinnelige ord og bruk de nye som er uthevet i dette dokumentet å fremme et erstatningskrav, dette kan innebære å saksøke andre privatpersoner, stat eller kommune om nødvendig. Vi legger vekt på å være uavhengig både i forhold til andre advokater og Advokatforeningen.

Vi kan bistå deg med problemer du måtte ha i forbindelse med konkurs, personskade familiesaker eller barnevern.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS, driver alminnelig praksis i Oslo. Våre saker er ofte i vinden i media. Vi er uavhengige og i stand til å ta på oss saker som er vanskelige og komplekse.

Advokatsak
Avtalerett. Sak mot bank
Hundehold
Husleierett
Kjøpsrett. Avtalerett
Personskade. Kosmetisk inngrep
Staten saksøkt
• Ugyldige låne og pantedokumenter
Tvangssalg avverget
Overgrepsanmeldelse henlagt for tredje gang 
Vurderer søksmål etter VG artikkel
Frifunnet for bedrageri

Viktig: Informasjonen som gis her er generell rundt alminnelig praksis og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Gry (49) ble kastet ut av Jehovas vitner – har ikke sett ungene på over ett år

Dette er en sak om Gry Helen Mollan Nygård som ble utestengt fra menigheten Jehovas vitner etter at hun ble utsatt for et seksuelt overgrep. Gry hadde vært en del av Jehovas vitner hele sitt voksne liv, og på én dag mistet hun sin nærmeste familie og venner. Vi kan hjelpe deg innenfor de fleste rettsområder. Vi er godt etablerte innen alminnelig praksis. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering om hvordan du bør håndtere din sak.

Femåring mot Gjengedal

Dette er en sak om politimester Gjengedal, som fikk en bot på 10.000 kr etter å ha vist en video av en femåring og hans verges samboer usensurert. Vi kan hjelpe deg innenfor de fleste rettsområder. Vi er godt etablerte innen alminnelig praksis. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering om hvordan du bør håndtere din sak.

Konkurrent stanset

Dette er en sak om to tidligere ansatte i Oslo Liftutleie som ikke kunne starte en konkurrerende virksomhet før karantenetiden i arbeidsavtalen var utløpt. Vi kan hjelpe deg innenfor de fleste rettsområder. Vi er godt etablerte innen alminnelig praksis. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering om hvordan du bør håndtere din sak.