Alminnelig praksis

Vi kan hjelpe deg innenfor de fleste rettsområder. Vi er godt etablerte innen alminnelig praksis. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering og motta nyttige råd om hvordan du bør håndtere din sak.

Når en konflikt havner i domstolen vil du kunne trenge juridisk bistand. Vi vil sette oss inn i sakens faktum og anvende vår
kompetanse innen juss og prosedyre for å oppnå det best mulige resultat for deg. Alminnelig praksis dekker i realiteten de aller fleste problemstillinger.

Uthevet tekst er endringene. Fjern opprinnelige ord og bruk de nye som er uthevet i dette dokumentet å fremme et erstatningskrav, dette kan innebære å saksøke andre privatpersoner, stat eller kommune om nødvendig. Vi legger vekt på å være uavhengig både i forhold til andre advokater og Advokatforeningen.

Vi kan bistå deg med problemer du måtte ha i forbindelse med konkurs, personskade familiesaker eller barnevern.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS, driver alminnelig praksis i Oslo. Våre saker er ofte i vinden i media. Vi er uavhengige og i stand til å ta på oss saker som er vanskelige og komplekse.

Advokatsak
Avtalerett. Sak mot bank
Hundehold
Husleierett
Kjøpsrett. Avtalerett
Personskade. Kosmetisk inngrep
Staten saksøkt
• Ugyldige låne og pantedokumenter
Tvangssalg avverget
Overgrepsanmeldelse henlagt for tredje gang 
Vurderer søksmål etter VG artikkel
Frifunnet for å svindle egne barn
Frifunnet for bedrageri

Viktig: Informasjonen som gis her er generell rundt alminnelig praksis og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Gry (49) ble kastet ut av Jehovas vitner – har ikke sett ungene på over ett år

Gry Helen Mollan Nygård har i hele sitt voksne liv vært en del av Jehovas vitner. Hun fortalte menighetene om at hun hadde blitt seksuelt forgrepet, men da tok menigheten avstand fra Gry. Det samme gjelder hennes nærmeste familie. Vi kan hjelpe deg innenfor de fleste rettsområder. Vi er godt etablerte innen alminnelig praksis. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering om hvordan du bør håndtere din sak.

Femåring mot Gjengedal

Etter at politiet hadde gjort opptak sommeren 2004, ble plata-video vist på NRK. Videoen viste femåringen og hans verges samboer usensurert. Politimester, Gjengedal, tapte på alle punkter i Oslo tingrett, og fikk en bot på 10.000 kr. Vi kan hjelpe deg innenfor de fleste rettsområder. Vi er godt etablerte innen alminnelig praksis. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering om hvordan du bør håndtere din sak.

Konkurrent stanset

To tidligere ansatte i Oslo Liftutleie havnet i strid med daglig leder Johansen. Rett før deres oppsigelsestid var over etablerte de et selskap som skulle drive distribusjon av lifter. Arbeidsavtalen til de to ansatte inneholdt en karantenetid, og de kunne ikke starte en konkurrerende virksomhet før karantenetiden utløp. Vi kan hjelpe deg innenfor de fleste rettsområder. Vi er godt etablerte innen alminnelig praksis. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering om hvordan du bør håndtere din sak.