Forretningsjuss

Forretningsjuss

Hva er forretningsjus?
Forretningsjus er en samlebetegnelse på ulike problemstillinger og temaer som kan dukke opp i næringslivet. Forretningsjus handler først og fremst om selskapene og deres rettsforhold. For det første forholdet mellom selskapsdeltakerne, for det annet mellom deltakerne og selskapet og for det tredje mellom selskapets forhold til omverden. Juridiske problemstillinger som hvordan man stifter et selskap, hvordan selskapet skal være organisert og hvem og i hvilken utstrekning skal svare for selskapets forpliktelser. Selskaper er avhengige av gode forretningskontrakter og avtaler- det gjelder både de små bedriftene og de store multinasjonale selskapene.
 
Vi kan blant annet hjelpe deg med: 
• Vedtekter, aksjonæravtaler, forkjøpsrettigheter og selskapsavtaler 
• Overdragelse av aksjer 
• Selskapsrettslig rådgivning ved:
• Opprettelse av selskaper 
• Valg av organisasjonsform 
• Kapitalendringer 
• Konflikt mellom aksjonærer
• Generalforsamling 
• Samarbeidsavtaler mellom selskap og aksjonærer 
• Strukturering av virksomheten 
Forretningsjuss Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.
 
Ta kontakt med en av våre forretningsjus advokater
Advokat Danielsen har solid kompetanse innenfor forretningsjus i Oslo. Vi tilbyr et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester og sørger for at dine interesser blir nøye ivaretatt. 

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS, Forretningsjuss Advokater i Oslo. Våre saker er ofte i vinden i media. Vi har erfaring med unike og komplekse, nasjonale og internasjonale forretningsavtaler.

Ny sjanse for dømt mann

Dette er en sak hvor advokat Danielsen påstod det var begått flere saksbehandlingsfeil i saken mellom den tidligere direktøren i Coop, Helgeland, og hans kone. De var dømt til fengsel for grovt økonomisk utroskap, og medvirkning til dette, men fikk en ny mulighet til å få behandlet de viktige delene av saken på nytt. Advokat Danielsen har solid kompetanse innenfor forretningsjus i Oslo. Vi tilbyr et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester og sørger for at dine interesser blir nøye ivaretatt.

Rikingen-ranere dømt

Dette er en sak om Lars Ole Johansen som ble utsatt ran. Tre menn tok seg inn på kontoret og truet han med å overføre store pengebeløp over nettbanken. De tre mennene ble dømt til fengsel. Advokat Danielsen har solid kompetanse innenfor forretningsjus i Oslo. Vi tilbyr et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester og sørger for at dine interesser blir nøye ivaretatt.

Voldgiftsak mellom advokater

Dette er en voldgiftssak mellom advokater. Advokat Danielsen har solid kompetanse innenfor forretningsjus i Oslo. Vi tilbyr et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester og sørger for at dine interesser blir nøye ivaretatt.

Ofte stilte spørsmål

Forretningsjuss handler om selskaper, og deres rettsforhold. Kontraktsrett, selskapsrett eller arbeidsrett er noen eksempler. 

 

Det er en samlebetegnelse på ulike problemstillinger som kan dukke opp i næringslivet, som hvordan man stifter et selskap, og hvordan selskapet skal være organisert.

I tillegg omfatter forretningsjuss konkursrettslige problemstillinger, personskade eller tilknyttede skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger. 

En forretningsadvokat kan gi deg juridisk rådgivning innen forretningsjuss, slik at du kan være trygg på at selskapet ditt følger alle retningslinjer og krav.

Når man skal opprette et selskap er det visse selskapsrettslige krav som må følges. Man må blant annet si noe om hvem stifterne av selskapet er, og ha en plan for hvordan selskapet skal drives.

Våre advokater i Advokatfirmaet Danielsen & CO AS kan hjelpe deg med selskapsrettslig rådgiving når du skal opprette ditt selskap.

Kontraktsrett omfatter pliktene og rettighetene til kontraktsparter etter en inngått avtale. Avtaleretten på sin side legger frem regler for hvordan avtaler blir til, og avtalens gyldighet. 

Selskaper er avhengige av gode forretningskontrakter og avtaler, men å jobbe med både kontraktsrett og avtalerett krever en dyp juridisk forståelse. Derfor er det lurt å ta kontakt med en forretningsadvokat som kan gi deg veiledning.

Advokatfirmaet Danielsen & CO AS har solid kompetanse innenfor forretningsjus. Vi kan gi juridisk rådgivning innen alt fra vedtekter, aksjonæravtaler, forkjøpsrettigheter og selskapsavtaler – overdragelse av aksjer, og strukturering av virksomheten din.

Vi har også erfaring med både nasjonale og internasjonale forretningsavtaler