Forretningsjuss

Forretningsjuss

Hva er forretningsjus?
Forretningsjus er en samlebetegnelse på ulike problemstillinger og temaer som kan dukke opp i næringslivet. Forretningsjus handler først og fremst om selskapene og deres rettsforhold. For det første forholdet mellom selskapsdeltakerne, for det annet mellom deltakerne og selskapet og for det tredje mellom selskapets forhold til omverden. Juridiske problemstillinger som hvordan man stifter et selskap, hvordan selskapet skal være organisert og hvem og i hvilken utstrekning skal svare for selskapets forpliktelser. Selskaper er avhengige av gode forretningskontrakter og avtaler- det gjelder både de små bedriftene og de store multinasjonale selskapene.
 
Vi kan blant annet hjelpe deg med: 
• Vedtekter, aksjonæravtaler, forkjøpsrettigheter og selskapsavtaler 
• Overdragelse av aksjer 
• Selskapsrettslig rådgivning ved:
• Opprettelse av selskaper 
• Valg av organisasjonsform 
• Kapitalendringer 
• Konflikt mellom aksjonærer
• Generalforsamling 
• Samarbeidsavtaler mellom selskap og aksjonærer 
• Strukturering av virksomheten 
Forretningsjuss Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.
 
Ta kontakt med en av våre forretningsjus advokater
Advokat Danielsen har solid kompetanse innenfor forretningsjus i Oslo. Vi tilbyr et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester og sørger for at dine interesser blir nøye ivaretatt. 

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS, Forretningsjuss Advokater i Oslo. Våre saker er ofte i vinden i media. Vi har erfaring med unike og komplekse, nasjonale og internasjonale forretningsavtaler.

Ny sjanse for dømt mann

Dette er en sak hvor advokat Danielsen påstod det var begått flere saksbehandlingsfeil i saken mellom den tidligere direktøren i Coop, Helgeland, og hans kone. De var dømt til fengsel for grovt økonomisk utroskap, og medvirkning til dette, men fikk en ny mulighet til å få behandlet de viktige delene av saken på nytt. Advokat Danielsen har solid kompetanse innenfor forretningsjus i Oslo. Vi tilbyr et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester og sørger for at dine interesser blir nøye ivaretatt.

Rikingen-ranere dømt

Dette er en sak om Lars Ole Johansen som ble utsatt ran. Tre menn tok seg inn på kontoret og truet han med å overføre store pengebeløp over nettbanken. De tre mennene ble dømt til fengsel. Advokat Danielsen har solid kompetanse innenfor forretningsjus i Oslo. Vi tilbyr et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester og sørger for at dine interesser blir nøye ivaretatt.

Voldgiftsak mellom advokater

Dette er en voldgiftssak mellom advokater. Advokat Danielsen har solid kompetanse innenfor forretningsjus i Oslo. Vi tilbyr et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester og sørger for at dine interesser blir nøye ivaretatt.