Forretningsjuss

Hva er forretningsjus?
Forretningsjus er en samlebetegnelse på ulike problemstillinger og temaer som kan dukke opp i næringslivet. Forretningsjus handler først og fremst om selskapene og deres rettsforhold. For det første forholdet mellom selskapsdeltakerne, for det annet mellom deltakerne og selskapet og for det tredje mellom selskapets forhold til omverden. Juridiske problemstillinger som hvordan man stifter et selskap, hvordan selskapet skal være organisert og hvem og i hvilken utstrekning skal svare for selskapets forpliktelser. Selskaper er avhengige av gode forretningskontrakter og avtaler- det gjelder både de små bedriftene og de store multinasjonale selskapene.
 
Vi kan blant annet hjelpe deg med: 
• Vedtekter, aksjonæravtaler, forkjøpsrettigheter og selskapsavtaler 
• Overdragelse av aksjer 
• Selskapsrettslig rådgivning ved:
• Opprettelse av selskaper 
• Valg av organisasjonsform 
• Kapitalendringer 
• Konflikt mellom aksjonærer
• Generalforsamling 
• Samarbeidsavtaler mellom selskap og aksjonærer 
• Strukturering av virksomheten 
Forretningsjuss Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.
 
Ta kontakt med en av våre forretningsjus advokater
Advokat Danielsen har solid kompetanse innenfor forretningsjus i Oslo. Vi tilbyr et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester og sørger for at dine interesser blir nøye ivaretatt. 

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS, Forretningsjuss Advokater i Oslo. Våre saker er ofte i vinden i media. Vi har erfaring med unike og komplekse, nasjonale og internasjonale forretningsavtaler.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS forretningsjuss advokater i Oslo, siste rettssaker:

Ny sjanse for dømt mann
Alarmklokkene burde ringt
• Lokal Frp-leder saksøkt
Uaktsom politiker
Konkurrent stanset
Advokat felt
Rikingen-ranere dømt
Fusk i retten
Staten saksøkt
Drapssak
Gjensidige dømt – under Personskade
Berettiget nødverge – under Prosedyre
Hussak mot konkursbo
Forsvarerkritikk
Uforsvarlig for arbeidstagere
Advokater saksøkt
Advokat siktet
Høyt krav mot advokat
Danielsen mye brukt i Høyesterett
Full frifinnelse i stor økokrimsak
Gigantsøksmål mot Forsvarsdepartementet
Øyelegefirma dømt til å betale
Politiet dømt for ulovligheter
Advokat får ikke bevilling
Bokhandleren i Kabul får visum
Danielsen vant så det sang
Skattesak – forskjellsbehandling
Sak mot kommune
Sak mot kommune
Mobbesak
Injuriesak – incestrykter i familie
Erstatningssak – 60 millioner
Erstatningssak mot Dyrehelsetilsynet
Erstatningssak mot Dyrehelsetilsynet
Advokat dømt for injurier
Erstatningssak for advokat
Injuriesak mot advokat
Erstatningssak mot advokat
Politimester tapte mot femåring
Metanol-ofre krever erstatning
Politimesteren dømt
Erstatningssak mot staten
Erstatningssak mot politimesteren
Erstatningssak mot advokat
Erstatningssak mot Borregaard – personskade
Femåring mot Gjengedal
Fireåring vant mot NRK
Erstatningssak mot staten
Personskade – erstatningssak
Erstatningssak etter kosmetisk operasjon
Erstatningssak etter Partnair-ulykken
Erstatningssak mot Oslo Politidistrikt
Erstatningssak mot staten
Erstatningssak. Forvaltningsrett
Fast eiendom. Offentlig reguleringsplan
Fast eiendom. Skjønnssak
Festerett. Båtrett
Forretningsjuss. Avtale. Kausjon

Ny sjanse for dømt mann

Dette er en sak hvor advokat Danielsen påstod det var begått flere saksbehandlingsfeil i saken mellom den tidligere direktøren i Coop, Helgeland, og hans kone. De var dømt til fengsel for grovt økonomisk utroskap, og medvirkning til dette, men fikk en ny mulighet til å få behandlet de viktige delene av saken på nytt. Advokat Danielsen har solid kompetanse innenfor forretningsjus i Oslo. Vi tilbyr et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester og sørger for at dine interesser blir nøye ivaretatt.

Rikingen-ranere dømt

Dette er en sak om Lars Ole Johansen som ble utsatt ran. Tre menn tok seg inn på kontoret og truet han med å overføre store pengebeløp over nettbanken. De tre mennene ble dømt til fengsel. Advokat Danielsen har solid kompetanse innenfor forretningsjus i Oslo. Vi tilbyr et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester og sørger for at dine interesser blir nøye ivaretatt.

Voldgiftsak mellom advokater

Dette er en voldgiftssak mellom advokater. Advokat Danielsen har solid kompetanse innenfor forretningsjus i Oslo. Vi tilbyr et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester og sørger for at dine interesser blir nøye ivaretatt.