Ytringsfrihet

Hva er ytringsfrihet?

Ytringsfrihet er en grunnleggende frihet alle mennesker har rett til å utøve. Enhver har rett til å ytre sine meninger uten innblanding fra myndighetene. Ytringsfriheten omfatter også negative ytringsfriheter, som blant annet retten til taushet og retten til å ikke bli informert om noe man ikke ønsker å vite. Ytringsfrihet kan kun begrenses ut fra forhold som er nødvendige i et demokratisk samfunn, som eksempelvis ved:

• Ærekrenkelser og injurier
• Diskriminerende ytringer
• Pornografi
• Oppfordringer til å begå kriminalitet
• Personvern
•Krenkelser av privatlivets fred

Hva er pressefrihet? 

Pressefriheten er en viktig side ved ytringsfriheten. I Norge har pressen en grunnlovfestet rett til å kommunisere og uttrykke frie meninger gjennom publisert materiale uten inngripen eller begrensning fra myndighetene. Dette betyr at myndighetene ikke kan blande seg inn i hva mediene skal skrive eller uttrykke. Det er dog noen unntak fra dette. Mediene på sin side er underlagt «Vær Varsom- plakaten» som har til hensikt å sørge for at mediene skal følge etiske og moralske retningslinjer i måten de omtaler personer, hendelser eller virksomheter. 

Mediets redaktør blir holdt ansvarlig ved urettmessig publisering av anklager, bilder mv. Til tross for at redaktøren selv ikke har godkjent den aktuelle publiseringen, vil han eller hun personlig bli trukket inn som ansvarlig. Journalist og utgiver vil også kunne få et erstatningsansvar i visse tilfeller. 

Krenkelse av ytringsfrihet kan bestå i ord, bilder eller handlinger. Digitale medier har tilført en ny arena der personer kan ytre seg uten noen form for forhåndskontroll eller godkjennelse. Trusler, ærekrenkelser og trakassering er like straffbart om det fremkommer i sosiale medier, som ellers i samfunnet. Det er dermed en større risiko for krenkelser individer imellom og spredningsfaren ved ærekrenkelser på digitale medier vil være stor. 

Ytringsfrihet. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.
Ytringsfrihet advokat

Vi har ytringsfrihet advokater som har lang erfaring med spørsmål knyttet til disse avveiningene og dersom din ytringsfrihet er blitt krenket av andre kan du ha god nytte fra Advokat Danielsen. Vi kan hjelpe deg med å få vurdert de juridiske aspektene av hvorvidt innskrenkelse av din ytringsfrihet er berettiget eller ikke.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS ytringsfrihet advokat i Oslo. Våre saker blir jevnlig omtalt i pressen/media.

Viktig: Informasjonen som gis her er generell rundt ytringsfrihet og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Saksøker Facebook for 10 milliarder. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Saksøker Facebook for 10 milliarder

Islam-kritikeren Merete Hodne saksøker Facebook etter at hun ble utestengt fra nettsamfunnet i én måned. Advokat Per Danielsen krever ti milliarder kroner på vegne av Hodne i oppreisning for krenkende utestenging. Det er urettmessig å utestenge. Da blir det et alvorlig brudd på ytringsfriheten. Vi har ytringsfrihet advokater som har lang erfaring med spørsmål knyttet til disse avveiningene og dersom din ytringsfrihet er blitt krenket av andre kan du ha god nytte fra Advokat Danielsen.

Dommen tegner en klar grense mellom islamkritikk og muslimhat

En mann ble dømt for hatefulle ytringer, etter utsagn om islam og muslimer han ytret i sosiale medier. Dommen tegner en klar grense mellom tillatt kritikk av islam og forbudte anslag mot muslimene som personer. Krenkelse av ytringsfrihet kan bestå i ord, bilder eller handlinger. Trusler, ærekrenkelser og trakassering er like straffbart om det forekommer i sosiale medier, som ellers i samfunnet. Vi har ytringsfrihet advokater som har lang erfaring med spørsmål knyttet til disse avveiningene og dersom din ytringsfrihet er blitt krenket av andre kan du ha god nytte fra Advokat Danielsen.

Annonsesabotasje vurdert politianmeldt

Nettbutikken PureOrganic.no ble sabotert av en venstreaktivist. Han sendte en rekke ubehagelige og truende eposter etter at nettbutikken annonserte hos Resett. Etter at Advokat Per Danielsen fremsatte prosessvarsel og varsel om mulig politianmeldelse lovet vedkommende å avstå fra slike skadevoldende handlinger mot klienten i fremtiden. Krenkelse av ytringsfrihet kan bestå i ord, bilder eller handlinger. Trusler, ærekrenkelser og trakassering er like straffbart om det forekommer i sosiale medier, som ellers i samfunnet. Vi har ytringsfrihet advokater som har lang erfaring med spørsmål knyttet til disse avveiningene og dersom din ytringsfrihet er blitt krenket av andre kan du ha god nytte fra Advokat Danielsen.