Alminnelig Praksis : Annonsesabotasje vurdert politianmeldt

Alminnelig Praksis : Annonsesabotasje vurdert politianmeldt

Ytringsfrihet er en grunnleggende frihet alle mennesker har rett til. Alle har rett til å ytre seg fritt for sine meninger uten innblanding fra myndighetene. Ytringsfriheten omfatter også negative ytringsfriheter, retten til taushet, og retten til å ikke bli informert om noe man ikke ønsker å vite. Ytringsfriheten begrenses ved oppfordringer til å begå kriminalitet, rasisme, ærekrenkelse og personvern. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor ytringsfrihet. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://resett.no/2019/07/18/venstreaktivist-ble-truet-med-politanmeldelse-etter-annonsesabotasje-na-beklager-mannen/

Annonsesabotasje vurdert politianmeldt. Alminnelig praksis. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.