Informasjon om ærekrenkelser og injurier

Informasjon om ærekrenkelser og injurier

Informasjon om ærekrenkelser, injurier og bakvaskelse du finner her kan hjelpe deg med å forstå de ulike begrepene om omfattes av dette saksfeltet.

Informasjon om ærekrenkelser og injurier : Ærekrenkelse

En ærekrenkelse er en ytring (uavhengig av form) som er egnet å forårsake skade på ditt omdømme eller din æresfølelse. En ærekrenkelse kan også innebære fremsettes i form av en hatefull ytring, dvs. en ytring som skaper ringeakt mot deg eller tap av den tillit som du har behov for.

Informasjon om ærekrenkelser og injurier : Injurie

En injurie er et annet og eldre ord for ærekrenkelse, dvs. en ytring (uavhengig av form) som er egnet å forårsake skade på ditt omdømme eller din æresfølelse

Informasjon om ærekrenkelser og injurier. Selskapers tap av omdømme og informasjon til selskaper.

Et selskap kan ha blitt utsatt for ærekrenkelser dersom det publiseres utsagn eller påstander som vil påvirke selskapets omdømme negativt. De fleste selskaper av en viss størrelse henter inn profesjonell juridisk kompetanse for å få nødvendig informasjon om ærekrenkelser og injurier i slike tilfeller.

Informasjon om ærekrenkelser og injurier. Ditt eget rykte og informasjon til privatpersoner.

En ærekrenkelse kan gi deg rett til erstatning og oppreisning dersom ytringen er egnet til å skade ditt omdømme utad eller din æresfølelse. For å få en kvalifisert vurdering av om du har blitt utsatt for en ærekrenkelse bør du skaffe kvalifisert bistand fra en ærekrenkelse advokat som kan gi deg informasjon om ærekrenkelser og injurier.

Informasjon om ærekrenkelser og injurier på nett

Ærekrenkelser kan forekomme i mange forskjellige former, også på nett i form av tekst, bilder eller videoer. Slike ytringer på nett kan være egnet til å forårsake skade på omdømme eller skade på æresfølelse, både overfor privatpersoner og selskaper. Du vil finne mye informasjon om ærekrenkelser og injurier på vår nettside og kan også ta kontakt med en ærekrenkelse advokat hvis du trenger hjelp til en konkret vurdering.

Viktig: Informasjonen som gis her er generell informasjon om ærekrenkelser og injurier og bør ikke vurderes som råd i en enkelt sak. På grunn av den komplekse karakteren av hver enkelt sak råd bør søkes fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS i hvert enkelt tilfelle.

Krever 50 millioner av TV2.

Dette er en sak hvor TV 2 ble saksøkt for 50 millioner kroner etter å ha omtalt helsekostselskapet PM Internasjonal som et pyramideselskap som solgte sukkerpulver. En ærekrenkelse er en ytring som er egnet å forårsake skade på ditt omdømme eller din æresfølelse. En ærekrenkelse kan gi deg rett til erstatning og oppreisning dersom ytringen er egnet til å skade ditt omdømme eller din æresfølelse. Våre advokater har gjennom en årrekke opparbeidet seg omfattende kompetanse og erfaring om ærekrenkelse og injurier, med praksis fra både nasjonale og internasjonale domstoler.

Kjendisers privatliv krenket på blogg.

Dette er en sak hvor Tone Damli Aaberge burde ha krevd straff, erstatning og oppreisning fra kjendisblogger Christian Burmeister som forårsaket skade på hennes omdømme. En ærekrenkelse er en ytring som er egnet å forårsake skade på ditt omdømme eller din æresfølelse. En ærekrenkelse kan gi deg rett til erstatning og oppreisning dersom ytringen er egnet til å skade ditt omdømme eller din æresfølelse. Våre advokater har gjennom en årrekke opparbeidet seg omfattende kompetanse og erfaring om ærekrenkelse og injurier, med praksis fra både nasjonale og internasjonale domstoler.

Blad dømt til å betale 1,8 mill i injuriesak.

Dette er en sak hvor bladet Cosmopolitan ble holdt erstatningsansvarlig etter ærekrenkende beskyldninger. En kvinne ble intervjuet, og artikkelen inneholdt anklager om at ekskjæresten hadde mishandlet og slått vedkommende. Utsagnene var ikke beskyttet av ytringsfriheten. Utgiver, redaktør og journalist ble dømt til å betale 1,8 millioner kroner i erstatning. En ærekrenkelse er en ytring som er egnet å forårsake skade på ditt omdømme eller din æresfølelse. En ærekrenkelse kan gi deg rett til erstatning og oppreisning dersom ytringen er egnet til å skade ditt omdømme eller din æresfølelse. Våre advokater har gjennom en årrekke opparbeidet seg omfattende kompetanse og erfaring om ærekrenkelse og injurier, med praksis fra både nasjonale og internasjonale domstoler.