Skattesvik og skatteunndragelse

Skattesvik og skatteunndragelse

Skattesvik og skatteunndragelse brukes om det å unndra skatt fra staten, enten det gjelder inntekts- og formuesskatt eller andre typer toll og avgifter. Det innebærer at man oppgir uriktige eller ufullstendige opplysninger for skattemyndighetene, eller helt unngår å oppgi opplysninger om inntekts- og formuesforhold når dette kan føre til skattemessige fordeler. Saker om skattesvik og skatteunndragelse er noe av det vi oftest bistår klientene våre med innenfor økonomisk kriminalitet.

Advokat – skattesvik og skatteunndragelse. Hvorfor velge Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS?

Skattesaker er sammensatte og bør overlates til spesialister innenfor økonomisk kriminalitet. Advokat Danielsen har inngående erfaring med saker om skattesvik og skatteunndragelse. Vi har representert en rekke unike og komplekse skatteunndragelsessaker og prosedert slike saker effektivt og presist. 

Skatteunndragelse Advokat Okonomisk Kriminalitet. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.
 
Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS – Spesialister på saker om skattesvik og skatteunndragelse

Vi har erfaring med å representere klienter i alle faser av en straffeforfølgning vedrørende skattesvik og skatteunndragelse; både i etterforskningsfasen og i rettssak. Vi gjør vårt ytterste for å bidra til oppklaring av saken før den eventuelt kommer opp i retten, noe som kan forårsake unødig skade for ditt omdømme. Vi tar sikte på å løse anklager mot deg raskt, og på å gi et solid og grundig forsvar mot anklager om brudd på skattelovgivningen.

Å bli siktet for skatteunndragelse krever gode råd og rask handling. Skattesaker er ofte sammensatte og bør overlates til spesialister som Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Advokater innen skattesvik og skatteunndragelse: Våre saker blir jevnlig omtalt i pressen/media

Saker ført av Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS omtalt i media som omhandler skattesvik og skatteunndragelse:

Konkurssak. Gjeldssak
Erstatningssak mot Adv. fa. Thommesen

Viktig: Informasjonen som gis her rundt skattesvik og skatteunndragelse er generell og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Konkurssak. Gjeldssak. Konkurs, skattegjeld.

Dette er en sak om inndragelse av skattegjeld på over 2 millioner kroner. Selskapets aktiva ga ikke tilstrekkelig dekning, og dette medførte at konkurs ble åpnet. Skattesaker er sammensatte og bør overlates til spesialister innenfor økonomisk kriminalitet. Advokat Danielsen har inngående erfaring med saker om skattesvik og skatteunndragelse. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Erstatningssak mot Adv. fa. Thommesen. Skatterett, advokatrett.

Dette er en sak om to menn som var siktet for økonomisk kriminalitet i form av skattesvik og medvirkning til det samme. De krevde erstatning av advokatene de hadde benyttet, som de hevdet hadde utløst skattekravet. Skattesaker er sammensatte og bør overlates til spesialister innenfor økonomisk kriminalitet. Advokat Danielsen har inngående erfaring med saker om skattesvik og skatteunndragelse. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Økokrimsak 2. Skattesvik.

Dette er en sak om en mann som var siktet for økonomisk kriminalitet. Han hadde oppgitt uriktige og ufullstendige opplysninger overfor skatteetaten, og ble dømt til 120 dagers betinget fengsel for overtredelse av skatteforvaltningsloven. Skattesaker er sammensatte og bør overlates til spesialister innenfor økonomisk kriminalitet. Advokat Danielsen har inngående erfaring med saker om skattesvik og skatteunndragelse. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.