Skattesvik og skatteunndragelse

Skattesvik og skatteunndragelse brukes om det å unndra skatt fra staten, enten det gjelder inntekts- og formuesskatt eller andre typer toll og avgifter. Det innebærer at man oppgir uriktige eller ufullstendige opplysninger for skattemyndighetene, eller helt unngår å oppgi opplysninger om inntekts- og formuesforhold når dette kan føre til skattemessige fordeler. Saker om skattesvik og skatteunndragelse er noe av det vi oftest bistår klientene våre med innenfor økonomisk kriminalitet.

Advokat – skattesvik og skatteunndragelse. Hvorfor velge Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS?

Skattesaker er sammensatte og bør overlates til spesialister innenfor økonomisk kriminalitet. Advokat Danielsen har inngående erfaring med saker om skattesvik og skatteunndragelse. Vi har representert en rekke unike og komplekse skatteunndragelsessaker og prosedert slike saker effektivt og presist. 

Skatteunndragelse Advokat Okonomisk Kriminalitet. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.
 
Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS – Spesialister på saker om skattesvik og skatteunndragelse

Vi har erfaring med å representere klienter i alle faser av en straffeforfølgning vedrørende skattesvik og skatteunndragelse; både i etterforskningsfasen og i rettssak. Vi gjør vårt ytterste for å bidra til oppklaring av saken før den eventuelt kommer opp i retten, noe som kan forårsake unødig skade for ditt omdømme. Vi tar sikte på å løse anklager mot deg raskt, og på å gi et solid og grundig forsvar mot anklager om brudd på skattelovgivningen.

Å bli siktet for skatteunndragelse krever gode råd og rask handling. Skattesaker er ofte sammensatte og bør overlates til spesialister som Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Advokater innen skattesvik og skatteunndragelse: Våre saker blir jevnlig omtalt i pressen/media

Saker ført av Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS omtalt i media som omhandler skattesvik og skatteunndragelse:

Konkurssak. Gjeldssak
Erstatningssak mot Adv. fa. Thommesen

Viktig: Informasjonen som gis her rundt skattesvik og skatteunndragelse er generell og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Konkurssak. Gjeldssak. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Konkurssak. Gjeldssak. Konkurs, skattegjeld.

Skattegjeld på over 2 millioner kroner var forsøkt inndrevet uten resultat. Utlegg i selskapets aktiva ga ikke tilstrekkelig sikkerhet. Konkurs ble åpnet i skifteretten. Skattesaker er sammensatte og bør overlates til spesialister innenfor økonomisk kriminalitet. Advokat Danielsen har inngående erfaring med saker om skattesvik og skatteunndragelse. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Erstatningssak mot Adv. fa. Thommesen. Skatterett, advokatrett.

To menn var tiltalt for overtredelser av skatteforvaltningsloven og således forsettlig grovt skattesvik eller medvirkning til samme. De fikk ikke medhold i krav om erstatning rettet mot advokater de hadde benyttet i anledning disposisjoner som utløste skattekrav/tilleggsskatt. Skattesaker er sammensatte og bør overlates til spesialister innenfor økonomisk kriminalitet. Advokat Danielsen har inngående erfaring med saker om skattesvik og skatteunndragelse. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Økokrimsak 2. Skattesvik.

Mann oppga uriktige og ufullstendige opplysninger overfor skatteetaten, og han ble dømt til 120 dagers betinget fengsel for overtredelse av skatteforvaltningsloven. Skattesaker er sammensatte og bør overlates til spesialister innenfor økonomisk kriminalitet. Advokat Danielsen har inngående erfaring med saker om skattesvik og skatteunndragelse. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.