Hvitvasking av penger og utbytte av kriminalitet

Hvitvasking av penger og utbytte av kriminalitet omfatter en rekke tiltak som har som mål å skjule at verdier stammer fra kriminalitet eller skatteunndragelse. Prosessen går altså i å få såkalte svarte penger til å fremstå som hvite. Eksempler på slike tiltak som kan straffes kan være å innkreve, oppbevare, skjule, overføre, pantsette eller å investere utbyttet. Ved hvitvasking av penger og utbytte av kriminalitet er juridisk bistand fra erfarne advokater avgjørende.

Anklager om hvitvasking av penger og utbytte av kriminalitet. Hvorfor velge Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS? 

Det krever inngående kunnskap om regelverket for å kunne imøtegå anklager om hvitvasking av penger og utbytte av kriminalitet på en god måte. Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS spesialiser seg på alle saker innen økonomisk kriminalitet, og har god innsikt i saker om hvitvasking av penger og utbytte av kriminalitet.

Viktig: Informasjonen som gis her om hvitvasking av penger og utbytte av kriminalitet er generell og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Kom snart tilbake for å få mer informasjon

Kom snart tilbake for å få mer informasjon

Kom snart tilbake for å få mer informasjon

Kom snart tilbake for å få mer informasjon

Kom snart tilbake for å få mer informasjon

Kom snart tilbake for å få mer informasjon