Hvitvasking av penger og utbytte av kriminalitet

Hvitvasking av penger og utbytte av kriminalitet

Hvitvasking av penger og utbytte av kriminalitet omfatter en rekke tiltak som har som mål å skjule at verdier stammer fra kriminalitet eller skatteunndragelse. Prosessen går altså i å få såkalte svarte penger til å fremstå som hvite. Eksempler på slike tiltak som kan straffes kan være å innkreve, oppbevare, skjule, overføre, pantsette eller å investere utbyttet. Ved hvitvasking av penger og utbytte av kriminalitet er juridisk bistand fra erfarne advokater avgjørende.

Anklager om hvitvasking av penger og utbytte av kriminalitet. Hvorfor velge Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS? 

Det krever inngående kunnskap om regelverket for å kunne imøtegå anklager om hvitvasking av penger og utbytte av kriminalitet på en god måte. Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS spesialiser seg på alle saker innen økonomisk kriminalitet, og har god innsikt i saker om hvitvasking av penger og utbytte av kriminalitet.

Viktig: Informasjonen som gis her om hvitvasking av penger og utbytte av kriminalitet er generell og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Kryptodronning

Dette er en sak som omhandler anklager om svindleri og hvitvasking av milliarder av dollar fra folk som investerte i det såkalte Onecoin-nettverksselskapet. Alle påstander om ulovligheter ble avvist av advokat Danielsen. Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Advokat siktet for hvitvasking

Dette er en sak der en advokat ble siktet for økonomisk kriminalitet. Han ble siktet for å ha hvitvasket 13 millioner kroner. Han erkjente ikke straffskyld. Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Dømt Coop-direktør får en ny sjanse i retten

Dette er en sak hvor advokat Danielsen påstod det var begått flere saksbehandlingsfeil i saken mellom den tidligere direktøren i Coop, Helgeland, og hans kone. De var dømt til fengsel for grovt økonomisk utroskap, og medvirkning til dette, men fikk en ny mulighet til å få behandlet de viktige delene av saken på nytt. Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.