Advokat økonomisk kriminalitet : Advokat siktet for hvitvasking

Advokat økonomisk kriminalitet : Advokat siktet for hvitvasking

Økonomisk kriminalitet omfatter som oftest en rekke kriminelle handlinger som har profitt som motiv. Dette kan være skatte- og avgiftsunndragelser, brudd på konkurranselovgivning, korrupsjon, bedrageri, bestikkelser m.m. 

Saken nedenfor er håndtert av advokat Danielsen innenfor økonomisk kriminalitet. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.nettavisen.no/okonomi/advokat-siktet-for-hvitvasking/141485.html

Advokat økonomisk kriminalitet. Advokat siktet for hvitvasking. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen.