MVA- og Avgiftsadvokat | Advokatfirmaet Danielsen & Co.

MVA- og Avgiftsadvokat | Advokatfirmaet Danielsen & Co.

Trenger du hjelp med komplekse avgiftsrettslige spørsmål? Vårt erfarne team av avgiftsadvokater hos Advokatfirmaet Danielsen & Co. gir deg ryddige og effektive løsninger.

Avgifter angår alle bedrifter, store som små, men det er ikke mange av dem som kjenner til det kompliserte lovverket. Advokatfirmaet Danielsen & Co har spesialister på området som vil gi deg god rådgivning, noe som vil gi din bedrift et konkurransefortrinn i ditt marked.

MVA- og Avgiftsadvokat
MVA- og Avgiftsadvokat

Dette gjør våre MVA- og Avgiftsadvokater:

En avgiftsadvokat er en spesialisert advokat som fokuserer på skatte- og avgiftsrett, spesielt innenfor området merverdiavgift og andre avgifter. 

Praksisen på området er stadig i endring, og våre advokater jobber hver dag for å ha den nyeste kunnskapen innenfor lovendringene i avgiftsområdet.

Avgifter sendes og faktureres hver dag på tvers av og innenfor landegrenser, og spesielt internasjonale forhold har kompliserte avgiftsmessige spørsmål. Vi har omfattende kompetanse på internasjonale avgiftsspørsmål, så vel som særregler i Norge rundt toll og avgifter.

Vi bidrar i en komplisert faggren der det ofte er snakk om store summer, der mangel på forståelse av regelverket kan gi store økonomiske konsekvenser.

Våre avgiftsadvokater spiller en viktig rolle i å hjelpe bedrifter og enkeltpersoner med å navigere gjennom komplekse skattelover, minimere risiko og sikre at de oppfyller alle skatte- og avgiftsforpliktelser i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Dette er blant de viktigste oppgavene vi utfører:

 • Rådgivning
 • Transaksjonsstrukturering
 • Etterlevelse
 • Tvisteløsning
 • Due dilligence
 • MVA på eiendom
 • Feilhåndtering av MVA
 • Opplæring og oppdatering.

Videre vil vi informere nærmere om hva merverdiavgift er, og vise til noen problemstillinger man kan komme over i MVA- og avgiftsretten.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|MVA- og Avgiftsadvokat | Advokatfirmaet Danielsen & Co.

Hva er merverdiavgift?

Merverdiavgift (MVA), også kjent som moms og VAT, er en generell skatt på omsetning av varer og tjenester. Sammen med særavgifter og toll utgjør MVA den indirekte skatten. MVA representerer et prosentvis tillegg til prisen på varer eller tjenester, og skal beregnes og betales i alle omsetningsledd. I Norge er den vanlige momssatsen 25 %.

Merverdiavgift er rettet mot endelig forbruk og skal ikke være en kostnad for næringslivet. Likevel spiller avgiften en avgjørende rolle i beslutningen om å gjennomføre transaksjoner. Særavgifter kan gi uforutsette virkninger, og disse avgiftene utgjør ofte betydelige summer.

Dette fagfeltet krever spesialkompetanse, og kravene til etterlevelse er formelle og strenge. Selv mindre feil kan ha betydelige negative konsekvenser. Innenfor fagfeltet har vi spesialister i form av avgiftsadvokater og avgiftsplanleggingsadvokater.

Når må du registreres i Merverdiavgiftsregisteret?

Så lenge du har avgiftspliktige varer eller tjenester i din virksomhet må du registrere deg i merverdiavgiftsregisteret. Dette må du gjøre så snart omsetningen på de avgiftspliktige varene eller tjenestene runder 50.000 kr. Det finnes en rekke unntak og fritak. Veldedige organisasjoner har for eksempel en omsetningsgrense på 140.000 kr.
En avgiftsadvokat kan hjelpe deg med å forstå dine fradrag, rettigheter og plikter bedre.

Feilberegning av MVA

Dersom du har oppdaget feil i beregningen av MVA kan det være hensiktsmessig å kontakte en MVA- og avgiftsadvokat for å sørge at det blir rett. Ulempen her er at det er hele momsberegningen for en tidsperiode du må sende korrektur på, ikke bare den posten feilen ble gjort på.

Advokatene i Advokatfirmaet Danielsen & Co kan både hjelpe deg med terminbasert beregning av MVA, samt korrektur om det er beregnet feil.

Slik går du fram om du trenger MVA- og Avgiftsadvokat

 • Du bestiller en uforpliktende konsultasjon gjennom denne knappen:

 • Dokumentasjon sendes over til oss
 • Du får grundig gjennomgang og oppfølging gjennom hele prosessen.

Vi lever for å gjøre våre klienter fornøyde

Dette er saker vi har jobbet med innenfor området:

Vi vil være direkte og ærlige med deg, gi innsikt i muligheter og unngå fallgruver i din sak. Sammen vil vi jobbe for å ivareta dine interesser og oppnå det beste mulige resultatet.

Kontakt oss her for en konsultasjon på din sak.

Her kan du se hva annet vi kan tilby innenfor forretningsjuss.

Advokat – Råd - Artikler

Her finner du våre siste publiserte saker.

Ofte stilte spørsmål

En avgiftsadvokat spesialiserer seg på avgiftsrett, som for eksempel merverdiavgift.

Avgiftsrett kan være kompleks, og det kan ha store konsekvenser dersom man gjør feil. Våre avgiftsadvokster i Advokatfirmaet Danielsen & CO AS kan hjelpe deg med å forstå skattelover, og sørge for at du oppfyller alle skatte- og avgiftsforpliktelser.

Merverdiavgift (MVA), også kjent som moms og VAT, er en generell skatt på omsetning av varer og tjenester.

Så snart omsetningen din på avgiftspliktige varer eller tjenester når 50.000 kr må du registrere deg i merverdiavgiftsregisteret. Merverdiavgift er rettet mot endelig forbruk og skal ikke være en kostnad for næringslivet. I Norge er den vanlige momssatsen 25 %.

Det finnes en rekke unntak og fritak når det gjelder merverdiavgiften. Veldedige organisasjoner må for eksempel ikke melde seg inn i merverdiavgiftsregisteret før de har nådd en omsetning på 140.000 kr. 

Noen varer og tjenester er unntatt avgiftsplikten – som betyr at man ikke trenger å beregne MVA for dem. Undervisning er som hovedregel unntatt fra merverdiavgift.

Ta kontakt med en avgiftsadvokat for å få en bedre forståelse for dine fradrag, rettigheter og plikter.

Dersom du er for sent ute med å betale MVA, vil det påløpe forsinkelsesrenter. Dersom du ikke leverer MVA-melding på tide, risikerer du å få tvangsmulkt.

Dersom du har oppdaget feil i beregningen av MVA kan det være hensiktsmessig å kontakte en MVA- og avgiftsadvokat for å sørge at det blir rett. Du kan også få bistand fra en avgiftsadvokat for å sørge for at du overholder alle frister, og slipper unna ekstra kostnader.