Personvern og Privatliv

Personvern og Privatliv

En av våre spesialiteter er personvern. Vi har prosedert en rekke saker særlig mot mediene, men har også sittet på motsatt side av bordet. Vårt firma har hatt om lag halvparten av alle ærekrenkelsessaker i Norge i alle år, så vi har solid erfaring, også fra Høyesterett.

Nedenfor kan du lese om noen saker vi har hatt og omtale vi har fått. Vi begynner med en viktig dom mot Norge i Strasbourg, som ble avsagt 09.04.2009. Her ble fastslått at Høyesterett ikke har gitt en av våre klienter tilstrekkelig vern mot ærekrenkelser, og den norske stat ble dømt av Menneskerettighetsdomstolen til å betale både erstatning og saksomkostninger til vår klient.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS har erfarne advokater innenfor personvern og privatliv i Oslo. Les om våre høyprofilerte saker omtalt i pressen. Klikk nedenfor:

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS Personvern og Privatliv advokat i Oslo, siste rettssaker:

Facebook-innlegg opp for høyesterett
Etterlyser forlagsetikk
Åsne Seierstad trues med rettsak
Politiet dømt
Ytringsfrihet på Facebook
Kan ha grunnlag for å saksøke Åsne Seierstad
Kan vurdere søksmål mot Seierstad
Seierstad kan bli saksøkt for boken To søstre
Danielsen kritiserer NRK før Michael Jackson dokumentar
• Advarer NRK om sending av Jackson dokumentar
Mener Giske kan kreve erstatning av VG
Advarer mot sending av NRK dokumentar
Danielsen advarer NRK
Danielsen – Skammelig og rettsstridig
Forlag trenger regelverk
Etterlyser forlagsetikk
Sp-melding kan straffes slik
Navarsete SMS diskuteres
Navarsete tekstmelding kan være brudd på straffeloven
Konsekvensene for Northug kan bli store
Vurderer søksmål etter VG artikkel
Annonsesabotasje vurdert politianmeldt
Dommen tegner en klar grense mellom islamkritikk og muslimhat
Saksøker Facebook for 10 milliarder
Hodne saksøker Facebook

Les mer her: 

Nazi-beskyldning for retten
Millionkrav mot TV2
Forfattere kritiseres
Dom fra Strasbourg mot Norge
Omtale i Dagbladet
Omtale i Nettavisen

Her er andre saker vi har hatt, og omtale av en del av disse:

Blogginnlegg fjernet
Facebook-hets
Anker til Høyesterett
Bokhandleren vant fram i lagmannsretten 1
Bokhandleren vant fram i lagmannsretten 2
Åsne Seierstad saksøkt
Bokhandleren saksøker Seierstad og Cappelen
Høyesterett avviste anke
Nytt tap for forlag i Høyesterett
Aller Forlag avvist i Høyesterett
1,8 mill. etter injurier
Blogger kritisert
Blogger saksøkt
Forlaget Aller dømt
Rekorderstatning
Bok krenker avdød
Kjendisers privatliv krenket på blogg
Bok stanset i rettssak
Bok om privatliv i rettstvist
Privatlivet til Breiviks mor
Lynsjing på nettet
Boksak til Høyesterett
Injurier i Birgitte Tengs-saken
The Guardian omtaler bokhandlerdom
The Guardian omtaler bokhandlerdom 2
Seierstad anker
Cappelen anker
Seierstad dømt av retten (Nettavisen)
Seierstad dømt av retten (Aftenposten)
Seierstad dømt av retten (Dagens Næringsliv)
Seierstad dømt av retten (VG Nett)
Seierstad dømt av retten (Dagbladet)
Dom mot Nettavisen
Første dom i Norge mot nettavis
Redaktør dømt for injurier
Redaktør saksøkt for injurier
Blad dømt for injurier
Varsler sju nye søksmål (Dagbladet)
Varsler sju nye søksmål (E24)
Varsler sju nye søksmål (TV2)
Første sak mot nettavis i Norge
Bedre vern mot injurier
Injuriedom kreves gjenopptatt i Norge
Netthets mot Mira Craig
Netthets mot kjendis
Krever millioner av Dagbladet
TV 2 dømt til 250 000
Politimester tapte mot femåring
NRK betaler 150.000
Injuriekrav i Birgitte Tengs-saken
Injuriesak mot Lastebileierforbundet
Injuriesak – overgrepsrykter
VG tapte i Menneskerettighetsdomstolen
Human-Etisk Forbund dømt
Åtteåring får av Gjengedal
Injuriesak i Sveriges høyesterett – Högsta Domstolen
Injuriesak mot svensk tv i Norge
Selfangerne saksøker svensk TV
Barnefar frifunnet i injuriesak
Prinsesse Ragnhild mot TV2
EMD skjerper kravene til journalistikk – Aftenposten
Imam krever unnskyldnign fra NRK
Bastesen mot NRK
Selfangsinspektøren i namsretten
VG får kritikk
Politiker ikke homofil
Nettsjikane
Politiker til sak mot homorykter
Politiker vant homo-sak
Injuriesak mot svensk tv i norge
ID tyveri

Injuriesak mot Norsk Folkehjelp
Millionsøksmål mot Hegnar
Dagbladet beklager og betaler
Saksøker NRK for Plata-bilder
Erling Lorentzen mot TV2
Linde-Group mot Hegnar
Truer idrettslege med søksmål
Hegnar saksøkt for 200 millioner
Advokat dømt i injuriesak
NRK døm i injuriesak
Steinar Bastesen saksøker VG
Sak mot advokat
Advokat saksøkt
Injuriesak i Høyesterett
Nettsjikane ulovlig
Politimester tapte mot femåring
NRK trosser namsretten
Plata-filmen i Høyesterett
TV2 dømt i Baneheia-saken
Kritikk av Presseforbundet
Journalist-sak mot Dagbladet
Simonsen saksøker TV2
Sjøkaptein saksøker VG
Hegnar saksøkt fra Iran
Femåring mot politimester Anstein Gjengedal
Journalist injuriert i Dagens Næringsliv
Dagbladet saksøkt av privatetterforsker
Sak vedr. nettsjikane
Bokhandleren krever oppreisning av forfatter Åsne Seierstad
Dagbladet saksøkt
Politimesteren dømt
Hegnar sensurerer Danielsen i Kapital
Advokat saksøker Trygve Hegnar
Injurier i Bokseforbundet
Asker og Bærum Budstikke dømt
Advarsel mot sjikane på nettet
Jan Simonsen mot Gerhard Helskog i TV2
Bokhandleren i Kabul – personvernsak
Injuriesak mot Akershus Amtstidende
Injuriesak mot Bergens Avisen
Danielsen Per (LoR nr. 9-10 2002 s. 626) – Injurier – verre enn knyttneveslag
Injuriesak Jan Simonsen mot Frp og Carl I. Hagen
Injuriesak mot advokat
Injuriesak mot Aftenposten
Injuriesak mot Aftenposten 2
Injuriesak mot Anti-Rasistisk Senter – klage til EMD – førte ikke frem
Injuriesak mot Arbeiderbladet
Injuriesak mot Asker og Bærum Budstikke
Injuriesak mot Asker og Bærum Budstikke 2
Injuriesak mot Bergens Tidende
Injuriesak mot Dagens Næringsliv. Trykkeplikt
Injuriesak mot Dagens Næringsliv
Injuriesak mot Dagens Næringsliv 2
Injuriesak mot Finansavisen
Injuriesak mot Fædrelandsvennen
Injuriesak mot Gerhard Helskog
Injuriesak mot Kapital
Injuriesak mot Nordlandsposten
Injuriesak mot NRK
Injuriesak mot Rogalands Avis
Injuriesak mot svensk forlag
Injuriesak mot svensk TV 2 i Norge
Injuriesak mot svensk TV
Injuriesak mot TV2 – 1
Injuriesak mot TV2 – 2
Injuriesak mot TV2 – 3
Injuriesak mot VG – 1
Injuriesak mot VG – 2
Injuriesak mot VG – 3
Injuriesak mot VG – 4
Kildevern – sak mot Bergens Tidende
Kildevern
Journalist får oppreisning av Dagbladet
Arrogant Trygve Hegnar saksøkt
TV2 dømt i injuriesak
Netthets mot forballspillere
Fireåring får 150.000 fra NRK
Fireåring mot NRK
Trygve Hegnar engasjerer Danielsen i injuriesak
Lorentzen og prisesse Ragnhild mot TV2
Kapital felt i Pressens Faglige Utvalg
Finansavisen felt i Pressens Faglige Utvalg
Jan Simonsen til Høyesterett

Her kan du se noen av de fagartiklene vi har fått publisert:

Danielsen Per Injurierettens ABC II (Juristkontakt – nr. 7-206)
Danielsen Per s. 32-33 (Juristkontakt nr. 1 – (2003) – Ensidig om ytringsfriheten)
Danielsen Per s. 129-130 (Lov ogRett nr. 3(2005) – Personvernet styrkes av Strasbourg)
Danielsen Per s. 186-198 (Lov og Rett nr. 3(2004) – Tolkning av injurier i Norge og Strasbourg (EMD))
Danielsen Per s. 342-369 (Lov og Rett nr. 5-6(2005)- Æresvern og journalistikk i Norge og EMD)

Viktig: Informasjonen som gis her er generell rundt Personvern og Privatliv og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Advokat saksøker Trygve Hegnar

Dette er en sak om advokat Danielsen som saksøkte Trygve Hegnar for å ha publisert krenkende uttalelser om både han personlig og advokatfirmaet sitt. Våre advokater er spesialister innenfor personvern. Vårt firma har hatt om lag halvparten av alle ærekrenkelsessaker i Norge i alle år. Ta kontakt med en av våre advokater.

Danielsen kritiserer NRK før Michael Jackson dokumentar

Dette er en sak der advokat Danielsen advarer mot sendingen av Michael Jackson-dokumentaren. Etter norsk rett har avdøde personer rett til beskyttelse av sitt minne i inntil 15 år, og på grunnlag av dette mente han at NRK risikerte å bli saksøkt. Våre advokater er spesialister innenfor personvern. Vårt firma har hatt om lag halvparten av alle ærekrenkelsessaker i Norge i alle år. Ta kontakt med en av våre advokater.

Forlag trenger regelverk

Dette er en sak hvor en forening åpner for å innføre en etisk sjekkliste for sakprosa. Våre advokater er spesialister innenfor personvern. Vårt firma har hatt om lag halvparten av alle ærekrenkelsessaker i Norge i alle år. Ta kontakt med en av våre advokater.