Personvern & Privatliv advokat: Dommen tegner en klar grense mellom islamkritikk og muslimhat

Personvern & Privatliv advokat: Dommen tegner en klar grense mellom islamkritikk og muslimhat

Personvern er en viktig menneskerettighet for å sikre den enkeltes personlige integritet og privatliv. Alle mennesker har rett til respekt for sitt hjem, familie- og privatliv. Du har rett til et privatliv som du selv kontrollerer- hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor personvern og privatliv. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://resett.no/2019/07/18/venstreaktivist-ble-truet-med-politanmeldelse-etter-annonsesabotasje-na-beklager-mannen/

Ærekrenkelse Dommen tegner en klar grense mellom islamkritikk og muslimhat. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.