Brudd på regelverket

Brudd på regelverket

I ulike deler av næringslivet er det egne regler i tillegg til det vanlige regelverket for økonomisk kriminalitet. Enten man selv driver en virksomhet eller har en overordnet stilling i en, finnes det egne regler for næringer som for eksempel overnatting og servering, varehandelen og bank og finans. De særegne regelverkene skal sørge for at ikke særegenhetene i de ulike næringene kan utnyttes ved å finne smutthull i det generelle regelverket. Dersom du har begått brudd på regelverket kan juridisk bistand hjelpe deg.

I ulike deler av næringslivet er det egne regler i tillegg til det vanlige regelverket for økonomisk kriminalitet. Enten man selv driver en virksomhet eller har en overordnet stilling i en, finnes det egne regler for næringer som for eksempel overnatting og servering, varehandelen og bank og finans. De særegne regelverkene skal sørge for at ikke særegenhetene i de ulike næringene kan utnyttes ved å finne smutthull i det generelle regelverket. Dersom du har begått brudd på regelverket kan juridisk bistand hjelpe deg.

Brudd på regelverket – få hjelp av advokat. Hvorfor velge Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS?

Dersom du ser etter en advokat som kan bistå deg med anklager om brudd på regelverket innenfor bransjen du jobber i, er det viktig å finne en dyktig advokat. Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS spesialiserer seg på saker om økonomisk kriminalitet og har i tillegg erfaring med og kunnskap om et vidt spekter av fagområder.

Vi er i stand til å gi detaljert veiledning og støtte til klienter ved anklage om brudd på regelverket.Utfordringen for mange virksomheter er å forstå hvordan disse skal håndtere slike saker på riktig måte. Vi kan raskt identifisere hva en anklage er bygget på for deretter å komme fram til best mulig løsning på problemet. Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS kan også samarbeide med myndighetene på dine vegne.

Viktig: Informasjonen som gis her i forbindelse med brudd på regelverket er generell og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Økokrimsak 4. Menneskerettigheter. Tilleggsskatt.

Dette er en sak om økonomisk kriminalitet i form av skattesvik. De to tiltalte ble siktet for brudd på skattelovgivningen, og ble ilagt forhøyet tilleggsskatt. Straffesaken ble avvist på grunnlag av at den var i strid mot EMK, og de to siktede ble frikjent. Skattesaker er sammensatte og bør overlates til spesialister innenfor økonomisk kriminalitet. Advokat Danielsen har inngående erfaring med saker om skattesvik og skatteunndragelse. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Økokrimsak 5. Strafferett. Skatterett. Uriktig informasjon som gjelder salg.

Dette er en sak om økonomisk kriminalitet som gjaldt ansvar ved uriktige og ufullstendige opplysninger til skatteetaten i forbindelse med salg av aksjer. Skattesaker er sammensatte og bør overlates til spesialister innenfor økonomisk kriminalitet. Advokat Danielsen har inngående erfaring med saker om skattesvik og skatteunndragelse. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Økokrimsak 6. Menneskerettigheter.

Dette er en sak om to skatteytere som ble tilkjent erstatning fra staten. De ble ilagt tilleggsskatt og straffeforfølgning som var i strid med forbudt mot dobbeltstraff, og dette medførte at de ble tilkjent erstatning i medhold av EMK. Skattesaker er sammensatte og bør overlates til spesialister innenfor økonomisk kriminalitet. Advokat Danielsen har inngående erfaring med saker om skattesvik og skatteunndragelse. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.