Advokat økonomisk kriminalitet : Økokrimsak 5

Advokat økonomisk kriminalitet : Økokrimsak 5

Økonomisk kriminalitet omfatter som oftest en rekke kriminelle handlinger som har profitt som motiv. Dette kan være skatte- og avgiftsunndragelser, brudd på konkurranselovgivning, korrupsjon, bedrageri, bestikkelser m.m. 

Saken nedenfor er håndtert av advokat Danielsen innenfor økonomisk kriminalitet. 

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.