Offer for ID-tyveri

Offer for ID-tyveri

Offer for ID-tyveri. Hva skal jeg gjøre hvis jeg tror at identiteten min er blitt stjålet?

Dersom du er offer for ID-tyveri bør du ta grep så fort som mulig for å begrense skadene og for å forhindre eventuelt ansvar for andres økonomiske tap. Ta kontakt med banken din og politiet så snart som mulig for å gi dem beskjed om situasjonen.

Dette bør du gjøre hvis du er offer for ID-tyveri:

• Anmeld forholdet til politiet uansett. For å anmelde ID-tyveri må du møte opp fysisk hos politiet. Husk å ta med dokumenter som kan tjene som bevis i saken og som kan bevise at du er offer for ID-tyveri.

• Se over transaksjonene i banken din. Sørg for å si ifra om transaksjoner du ikke kjenner til med en gang du oppdager dem. Sperr bank- og kredittkort som har blitt benyttet til uautoriserte transaksjoner så fort som mulig, dette kan gjøres både i nettbanken og gjennom kundeservice.

• Sjekk datamaskinen din for virus dersom du har vært offer for ID-tyveri.

• Ta kontakt med bedrifter du er eller har vært kunde hos og som kan ha personopplysninger om deg. Dette gjelder alt fra banker og forsikringsselskap til nettbutikker. Informer dem om at du er et offer for ID-tyveri, sjekk om tyven har kontaktet dem og be dem være på vakt mot falske henvendelser.

• Ta grep så fort som mulig dersom du får informasjon om at det er opprettet ny bankkonto i ditt navn eller at disposisjons- eller brukerrettigheter til en konto er endret. I nettbanken kan du stenge kontoer som er utsatt for uautoriserte endringer og transaksjoner. Ta kontakt med banken din for å sperre BankID hvis denne kan ha blitt misbrukt eller har havnet i feil hender, i tilfelle du har blitt offer for ID-tyveri.

• Følg med på postgangen din. Hvis du tror noen kan ha endret adressen din bør du kontakte Posten så fort som mulig. Du kan be om å få lagt inn sperre mot fremtidig uønsket adresseendring – dette medfører at Posten vil gjennomføre ekstra kontroll dersom du vil endre adresse senere og du er også senere sikret mot å bli offer for ID-tyveri på nytt..

• Ta kontakt med kredittvurderingsbyråene og be om at de legger inn sperre mot kreditt i ditt navn. De aller fleste bedrifter vil be om en kredittvurdering før de yter kreditt, og en slik sperre vil gjøre det svært vanskelig å ta opp kreditt i ditt navn. Det er for øyeblikket bare fire byråer som kan kredittvurdere privatpersoner – Bisnode, Evry, Creditsafe og Experian (januar 2021). Du bør kontakte alle disse for å forsikre deg om at det ikke kan tas opp kreditt i ditt navn dersom du har blitt offer for ID-tyveri.

Offer for ID-tyveri

Advokat i saker om identitetstyveri. Hvorfor velge Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS hvis du er offer for ID-tyveri?

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS spesialiserer seg på saker om ID-tyveri, og vil sørge for å gjøre det som er mulig for å holde identitetstyven ansvarlig ved å få erstattet økonomiske tap du har lidd som følge av forbrytelsen. Vi kan også bistå deg med å begrense tapene dine dersom gjerningspersonen fortsatt er i aktivitet.

Identitetstyveri er en alvorlig forbrytelse som kan få store konsekvenser for fornærmede som et offer for ID-tyveri. Dersom identiteten din blir stjålet og misbrukt kan det påvirke kredittverdigheten din drastisk. Det kan påvirke muligheten du har til å handle på kreditt (bl.a. gjennom faktura, kredittkort, nedbetaling), ta opp abonnementer og ta opp lån. Det kan være vanskelig å gjenopprette både økonomien og kredittverdigheten din.

Jeg er utsatt for ID-tyveri. Hvordan gjenoppretter jeg identiteten min og begrenser tap?

Det kan ta lang tid, men det er gode muligheter for at ting blir så godt som normalt igjen så lenge du tar grep om situasjonen hvis du er et offer for ID-tyveri. For å gjenvinne kontrollen over identiteten din er det noen skritt du bør ta:

1. Hvis du ikke allerede har anmeldt forholdet til politiet, bør du gjøre det. Følg opp saken dersom du blir utsatt for nye krenkelser eller du oppdager flere bevis i saken. Ta kontakt med Posten dersom du har opplevd posttyveri i forbindelse med ID-tyveriet.

2. Følg nøye med på skattekortet ditt og bankkontoene dine. Velg gjerne å motta varsler om endringer dersom du har blitt et offer for ID-tyveri, hvis er mulig.

3. Be kredittvurderingsbyråene om å legge inn sperre mot kredittvurdering i ditt navn, og be virksomheter du er kunde hos om å være på vakt mot falske henvendelser.

4. Vær på vakt mot gjentatte krenkelser.

5. Vær klar over at som offer for ID-tyveri er du i mange tilfeller beskyttet gjennom regelverket. Dette er viktig å huske på dersom banker eller andre virksomheter retter store pengekrav mot deg for tap de har lidd som følge av ID-tyveriet. Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS vil bestride slike krav på dine vegne og sørge for at du ikke blir økonomisk ansvarlig utover det som er ytterst nødvendig.

Det kan være vanskelig å håndtere ettervirkningene av ID-tyveri på egen hånd, selv om du leser deg opp på temaet. For å få mest ut av den beskyttelsen du har rett på gjennom regelverket, lønner det seg ofte å ta kontakt med en advokat som spesialiserer seg på ID-tyveri. Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS har opparbeidet seg inngående kompetanse og erfaring innenfor mange ulike rettsområder, deriblant ID-tyveri. Våre advokater kan bistå ved å gi konkrete råd, kommunisere med banker, inkassobyrå og andre virksomheter på dine vegne, og føre en eventuell sak i domstolene hvis du er offer for ID-tyveri.

Hvis du har blitt utsatt for identitetstyveri, bør du kontakte oss så snart som mulig. Bistand fra en dyktig advokat kan være avgjørende for å kunne gjenopprette skader du har blitt påført, samt for å kunne imøtegå store pengekrav fra ressurssterke banker og andre virksomheter.

Viktig: Informasjonen som gis her er generell og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS dersom du er et offer for ID-tyveri.

Utsatt for ID tyveri.

Dette er en sak om Henrik Rekdal som ble utsatt for økonomisk kriminalitet i form av ID-tyveri. Svindleren tilsto å ha tatt opp millionlån i Rekdals navn, men banken mente det var Rekdal selv som hadde tatt opp dette lånet. Det tok 8 år før vant frem. Aldri oppgi personopplysninger til ukjente på telefon eller e-post, med mindre du selv har initiert kontakten. Det er sjeldent banker og andre seriøse virksomheter vil be om sensitiv informasjon på denne måten. Våre advokater har spesialisert seg på saker om ID-tyveri. Med en av våre advokater kan du forsikre deg om at saken din blir grundig gjennomgått.

Ugyldige låne og pantedokumenter.

Dette er en sak som gjaldt spørsmål om gyldighet av gjeldsbrev og pantedokumenter, og hvorvidt saksøker var erstatningsansvarlig for kravet i henhold til gjeldsbrevet. Pante- og lånedokumentene ble ansett som ugyldige. Aldri oppgi personopplysninger til ukjente på telefon eller e-post, med mindre du selv har initiert kontakten. Det er sjeldent banker og andre seriøse virksomheter vil be om sensitiv informasjon på denne måten. Våre advokater har spesialisert seg på saker om ID-tyveri. Med en av våre advokater kan du forsikre deg om at saken din blir grundig gjennomgått.

Kjempet mot banken i åtte år.

Dette er en sak om Henrik Rekdal som ble utsatt for økonomisk kriminalitet i form av ID-tyveri. Svindleren tilsto for å ha tatt opp millionlån i Rekdals navn, men banken mente det var Rekdal selv som hadde tatt opp dette lånet. Det tok 8 år før han vant frem. Aldri oppgi personopplysninger til ukjente på telefon eller e-post, med mindre du selv har initiert kontakten. Det er sjeldent banker og andre seriøse virksomheter vil be om sensitiv informasjon på denne måten. Våre advokater har spesialisert seg på saker om ID-tyveri. Med en av våre advokater kan du forsikre deg om at saken din blir grundig gjennomgått.