ID tyveri

Id tyveri advokat

Advokatene våre har mye kunnskap og erfaring på mange ulike rettsområder, og spesialiserer seg blant annet på identitetstyveri. Vi bistår i alle saker om identitetstyveri – både hvis du har blitt utsatt for et identitetstyveri og hvis du er mistenkt i en sak trenger du en ID tyveri advokat.

ID-tyveri går ut på å skaffe seg, besitte, overføre eller benytte seg av en annens personlige informasjon eller identifikasjonsbevis, med hensikt om å oppnå en fordel for seg selv eller en annen, eller påføre noen et tap eller ulempe. De vanligste fremgangsmåtene er å stjele betalingsinformasjon på bank-, kredittkort eller Bank-ID, stjele post for å få tak i dokumenter med personlig informasjon og skaffe seg personopplysninger ved hjelp av datainnbrudd hos en virksomhet. En ID tyveri advokat har kunnskap om alle stegene man bør gå gjennom for å hindre ytterligere skade.

En identitetstyv er som oftest ute etter informasjon som fullt navn, adresse, fødselsnummer og betalingsinformasjon. I tillegg kan vedkommende forsøke å benytte seg av en annens BankID, og trenger da å få tak i personlig kode. Eksempelvis kan en identitetstyv benytte seg av en annens personlige informasjon for å:

• åpne bankkonto,
• stifte kreditt og lån,
• handle på internett,
• disponere over bankkontiene dine,
• tegne ulike abonnementer, for eksempel for telefon, og
• skaffe identifikasjonspapirer som pass og førerkort i ditt navn.

Råd om identitetstyveri
Informasjon om identitetstyveri
Anklaget for id tyveri
Offer for id-tyveri
Hvordan unngå id-tyveri

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|ID tyveri
 
Hvorfor velge en ID tyveri advokat hos Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS i saker om ID-tyveri?

Flere advokater hos Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS har spesialisert seg på saker om ID-tyveri. Med en av våre advokater kan du forsikre deg om at saken din blir grundig gjennomgått. Dersom du er mistenkt for identitetstyveri vil din ID tyveri advokat gå nøye gjennom bevisene i saken, og basert på det vurdere hvilke skritt det vil være best å ta. Hvis vi mener at påtalemyndigheten ikke har en god sak mot deg, vil vi forsøke å få saken henlagt. Da vil det ikke lenger være mulig for påtalemyndigheten å reise saken for domstolene, med mindre det kan bygges på nye bevis.

Dersom du er utsatt for identitetstyveri kan vi både bistå deg som fornærmet i en eventuell straffesak med en ID tyveri advokat, og sørge for at alle relevante bevis og opplysninger kommer fram i lyset. I tillegg kan vi bistå med å gjennomføre tiltak som begrenser økonomisk tap, samt reise sak om erstatning for tap og andre typer skader.

Vi holder oss oppdaterte på utviklingen av lovverk og teknologi som vil være relevant for saker om ID-tyveri, slik at du får best mulig advokatbistand dersom du har blitt utsatt eller anklaget og trenger en ID tyveri advokat.

Våre saker om ID-tyveri i media.

Våre nyeste ID-tyveri saker funksjoner i pressen:

Kjempet mot ID-tyveri: Henrik Rekdals åtte år lange kamp mot banken
Kjempet mot banken
Lånte penger på annen manns navn
Kjempet mot banken i åtte år
ID tyveri
Lånte penger i annen manns eiendom
Utsatt for ID tyveri
• Ugyldige låne og pantedokumenter

Viktig: Informasjonen som gis her er generell og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra en ID tyveri advokat hos  Advokat Danielsen.

Utsatt for ID tyveri.

Dette er en sak om Henrik Rekdal som ble utsatt for økonomisk kriminalitet i form av ID-tyveri. Svindleren tilsto for å ha tatt opp millionlån i Rekdals navn, men banken mente det var Rekdal selv som hadde tatt opp dette lånet. Det tok 8 år før han vant frem i retten. Aldri oppgi personopplysninger til ukjente på telefon eller e-post, med mindre du selv har initiert kontakten. Det er sjeldent banker og andre seriøse virksomheter vil be om sensitiv informasjon på denne måten. Flere av våre advokater har spesialisert seg på saker om ID-tyveri. Med en av våre advokater kan du forsikre deg om at saken din blir grundig gjennomgått.

Kjempet mot banken i åtte år.

Dette er en sak om Henrik Rekdal som ble utsatt for økonomisk kriminalitet i form av ID-tyveri. Svindleren tilsto å ha tatt opp millionlån i Rekdals navn, men banken mente det var Rekdal selv som hadde tatt opp lånet. Det tok 8 år før han vant frem. Aldri oppgi personopplysninger til ukjente på telefon eller e-post, med mindre du selv har initiert kontakten. Det er sjeldent banker og andre seriøse virksomheter vil be om sensitiv informasjon på denne måten. Våre advokater har spesialisert seg på saker om ID-tyveri. Med en av våre advokater kan du forsikre deg om at saken din blir grundig gjennomgått.

Lånte penger i annen manns eiendom.

Dette er en sak om en mann som ble utsatt for økonomisk kriminalitet i form av ID-tyveri, men ble frikjent. Han skulle få innvilget finansiering av et utbyggingsprosjekt på en tomt han eide, men fikk beskjed fra banken at han det siste året hadde fått innvilget et nytt boliglån på 2,5 millioner. Aldri oppgi personopplysninger til ukjente på telefon eller e-post, med mindre du selv har initiert kontakten. Det er sjeldent banker og andre seriøse virksomheter vil be om sensitiv informasjon på denne måten. Våre advokater har spesialisert seg på saker om ID-tyveri. Med en av våre advokater kan du forsikre deg om at saken din blir grundig gjennomgått.